Antti Kurvinen

Valiokunta?

Jaa tämä ystävällesi

Julkaistu Komiat-lehdessä 15.6.2015

Tiistaina eduskunta valitsi valiokunnat ja muut toimielimensä. Minut nimettiin varsinaiseksi jäseneksi hallintovaliokuntaan ja perustuslakivaliokuntaan ja varajäseneksi tarkastusvaliokuntaan. Olen myös Kelan varavaltuutettu.

Mikä oikein on valiokunta? Eduskunnassa on 15 pysyvää erikoisvaliokuntaa ja erityisesti EU-asioita koordinoiva suuri valiokunta. Valiokunnissa on pääsääntöisesti 17 jäsentä. Eri ryhmistä jäseniä tulee puolueiden voimasuhteiden mukaan. Lähes kaikki eduskunnassa päätettävät asiat valmistellaan ennen täysistuntoa valiokunnissa. Valiokunnat jakautuvat erikoisaloittain. Valiokunnissa edustajat pääsevät syvällisesti perehtymään tietyn alan kysymyksiin. Valiokunnissa kuullaan ennen mietinnön tai lausunnon antamista eri asiantuntijoita.

Valiokunnan kokoukset ovat suljettuja yleisöltä. Siksi siellä ajatusten vaihto on vapaampaa yli puoluerajojen ja työskentelyssä ei ole samaa kiihkeyttä kuin julkisessa istunnossa. Hyvällä perehtyneisyydellä ja yhteistyöllä valiokunnassa myös riviedustaja voi saada aikaan paljon tulosta. Valiokuntatyö on hyvin tärkeää.

Hallintovaliokunta on itselleni erityisen mielenkiintoinen paikka. Siellä tullaan käsittelemään juuri nyt mielenkiintoisia vaiheita elävän kuntien ja valtionhallinnon tulevaisuutta. Lisäksi hallintovaliokunta käsittelee muun muassa yleishallintoasioita, valtion henkilöstöpolitiikkaa, poliisi- ja pelastustointa, onnettomuustutkintaa, rajavartiolaitosta, ulkomaalaisasioita sekä kunta- ja kirkollisasioita. Kokonaisuudessaan hallintovaliokuntaa voisi nimittää sisäisen turvallisuuden valiokunnaksi.

Työtä riittää myös perustuslakivaliokunnassa, jonka tehtävänä on antaa oma lausuntonsa valiokunnan käsittelyyn tulevien lakiehdotusten ja muiden asioiden perustuslainmukaisuudesta sekä suhteesta kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Perustuslakivaliokunta valmistelee perustuslakia ja sen kanssa läheisessä yhteydessä olevaa lainsäädäntöä.

Arvostan perustuslakivaliokunnan jäsenyyttä erittäin korkealle. Perustuslakivaliokunta on eduskunnan ”kivijalkavaliokunta”. Perustuslakivaliokunnan tehtävänä on valvoa, että politiikassa noudatetaan perustuslakiamme eikä kansalaisten perusoikeuksia loukata uusissa lakiesityksissä.

Perustuslakivaliokunta ei ole puoluepoliittinen valiokunta, vaan se on oikeudellinen ja parlamentaarinen asiantuntijaelin. Perustuslaki valiokunta takaa eduskunnan pysymisen toiminnassaan oikeusvaltion tiellä.

Tarkastusvaliokunta käsittelee kuluneen vuoden valtiontalouden toteutumista sekä valmistelee valtion taloudenhoidon valvontaa koskevat asiat.

Uskon, että pystyn valiokuntapaikoillani hyödyntämään lakimiehen ammattiani ja yli 10 vuoden kokemusta kunnallispolitiikasta. Valiokuntieni asioiden lisäksi tulen tiimini kanssa erityisesti seuraamaan maatalous-, nuoriso- ja koulutus-, liikenne- ja elinkeinopolitiikkaa.

Keskikesän juhla lähestyy. Toivottavasti tapaamme Lentäjien juhannuksessa, joka muutaman vuoden tauon jälkeen herää henkiin 70-vuotisjuhlavuotenaan.

Toivotan kaikille lukijoille oikein hyvää juhannusta ja rentouttavaa kesää!

Jaa tämä ystävällesi