Antti Kurvinen

Antin linja

Valtakunnallinen vaikuttaja – Luja Lakeuden puolustaja

Antti Kurvinen

Kansanedustajan ja ministerin työssä yhdistyvät minulle merkitykselliset asiat: yhteiskunnan kehittäminen ja maailman muuttaminen, politiikka ja laki. Ihmisten auttaminen ja kotiseudun puolustaminen ovat kutsumus. Elämässä minua ohjaavat arvot ovat oikeudenmukaisuus, yritteliäisyys ja inhimillisyys. Haluan olla luomassa tulevaisuudenuskoa ja mahdollisuuksia kaikille pohjalaisille. 

Pyydän kansanedustajan valtakirjaa toimia erityisesti seuraavien periaatteiden ja tavoitteiden eteen vaalikaudella 2023 – 2027:

Lakeuden maaseudun tulevaisuus

Suomessa tarvitaan edelleen aluepolitiikkaa tasoittamaan eroja maaseudun ja kaupunkien välillä sekä antamaan kehittymisen mahdollisuuksia kaikille kunnille ja maakunnille. Olen valmis jatkossakin tekemään vahvaa edunvalvontatyötä ja rakentavia päätöksiä, jotta pohjalaismaakuntien vetovoima ja pitovoima paranevat. Suurin uhka Lakeudelle on väkiluvun lasku. Erityisesti pitää parantaa mahdollisuuksia etätyöhön ja etäopiskeluun ja ottaa niin sanotusta monipaikkaisuudesta kaikki irti. Kulttuurin ja urheilun mahdollisuuksia on oltava vapaa-ajalla.

Kokkolaa, Seinäjokea ja Vaasaa kaikkia pitää kehittää dynaamisina kaupunkikeskuksina. Ammattikorkeakouluja sekä yliopistokeskuksia Kokkolassa ja Seinäjoella on vahvistettava. Vaasan yliopistosta on tehtävä koko Lakeuden yliopisto. Koska olen kotoisin Vaasan vaalipiirin maantieteellisestä keskipisteestä, minun on helppo jatkaa työtä pohjalaisten maakuntien paremman yhteistyön eteen.

Lakeuden peruspalvelut

Vaikeina aikoina pitää pystyä laittamaan asioita tärkeysjärjestykseen. Elämän eri vaiheissa välttämättömien palvelujen on oltava hyviä. Lapset ja nuoret tarvitsevat turvallisen ja hyvän koulutien. Menestyksekäs työura ja tasapainoinen elämä lähtevät liikkeelle varhaiskasvatuksesta ja peruskoulusta. Peruskoulu pitää pelastaa.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä pelastuspalveluiss oleellisinta on avun saaminen nopeasti oikeassa paikassa. Sotessa lähipalvelut on säilytettävä – perheiden ja ikäihmisten palvelut lähelle. Mielenterveyspalveluita pitää parantaa. Kaikille ikäihmisille ei riitä kotihoito, vaan joskus laitospaikka on myös oikeus. Peruspalvelujen takaaminen vaatii osaavan henkilöstön saamista ja pitämistä Lakeudella.

Lakeuden elinkeinojen kehittäminen

Lakeuden ihmisten elämä ja toimeentulo perustuvat luonnonvarojen kestävään käyttöön ja yrittäjyyteen. Pohjalaismaakunnat ovat Suomen ruoka-aitta ja alueemme talous perustuu ketjuun pellolta elintarviketeollisuuden kautta ravintola- ja matkailualan pöytään. Maatalouden kriisistä päästään eteenpäin tekemällä ruokaketjusta reilumpi niin, että tuottaja saa isomman osan elintarvikkeen hinnasta ja lisätään ruoan vientiä ulkomaille.

Metsätalous ei ole syy ilmasto- ja ympäristöongelmiin, vaan niiden ratkaisu. Lupaan tehdä jatkossakin töitä pk-yritysten ja perheyrittäjyyden eteen. Paineista ja väännöstä huolimatta puolustan jatkossakin pohjalaisille merkittäviä turkiselinkeinoa ja turvealaa.

Tiet kuntoon

Niin yritysten ja työpaikkojen olemassaolon kuin koulu- ja sote-palveluidenkin pohjana ovat hyvät liikenne- ja tietoliikenneyhteydet. Maanteiden kunnossapito on nostettava kunniaan. Koko Lakeudelle on saatava hyvät mobiili- ja laajakaistayhteydet. Uusien epärealististen ratahankkeiden sijaan pitää kunnostaa olemassa olevia rautateitä. Lakeutta halkovan Suomi-radan pullonkaulat, erityisesti Seinäjoki-Tampere väli, on laitettava kuntoon. Kahdeksan vuoden aikana syntyneet osaamiseni ja verkostoni ovat käytettävissä pohjalaisten liikennehankkeiden lobbaamiseen. Kahden vaalikauden näytöt puhuvat myös puolestaan.

Talous järjestykseen

Hyvinvointiyhteiskunnan pohjana on terve valtiontalous. Emme voi pitää huolta palveluista ja sosiaaliturvasta, jos talous on rempallaan. Julkinen talous on tasapainotettava kahdessa vaalikaudessa. Inflaatiota ja korkojen nousua on hillittävä talouspolitiikassa.

Pohjalaismaakuntien on kehityttävä vielä enemmän vetovoimaiseksi alueeksi uusille investoinneille. Tavallisten ihmisten säästämistä ja sijoittamista on rohkaistava.

Vapaan Suomen arvojen puolella

Puolustan aina demokratiaa ja oikeusvaltiota. Jokaisella on jakamaton ihmisarvo ja kiusaamiselle sekä vihapuheelle on sanottava tiukka ei. Työnteko on tärkeää. Mielestäni päävastuu lapsen kasvatuksessa on kodilla. Hallinnon pitää olla ihmistä varten eikä ihmisen hallintoa. Maanpuolustus kuuluu kaikille ja sen tulee perustua yleiseen asevelvollisuuteen.

Elämässä ei voi olla vain oikeuksia ja vaan meillä on myös velvollisuuksia. Ihmisellä on vastuu omasta elämästään ja yhteisvastuu lähimmäisistään. Sivistynyt yhteiskunta huolehtii kaikkein heikoimmassa asemassa olevista.