fbpx

Antti Kurvinen

Antin linja

Valtakunnallinen vaikuttaja – Koko Lakeuden puolustaja

Antti Kurvinen

Politiikassa luottamus on ansaittava uudelleen joka päivä. Kansanedustajan työssä yhdistyvät monet minulle tärkeät asiat: yhteiskunnan kehittäminen ja maailman muuttaminen, politiikka ja laki. Tykkään siitä, että saan auttaa ihmisiä. Ensimmäisen kauden jälkeen oma asema on raivattu ja verkostot kudottu. Olen valmis entistä vastuullisempiin tehtäviin. Haluan olla luomassa tulevaisuudenuskoa ja mahdollisuuksia kaikille pohjalaisille.

Vaalikaudella 2019 – 2023

Tarkoituksenani on toimia erityisesti seuraavien periaatteiden ja tavoitteiden eteen:

Tulevaisuudenuskoa uudella aluepolitiikalla

Suomessa tarvitaan uutta aluepolitiikkaa. Uusi aluepolitiikka lähtee erityisesti yritystoiminnan edellytysten kehittämisestä ja työpaikkojen luomisesta huomioiden paikalliset erityispiirteet ja vahvuudet. Myös valtion työpaikkojen alueellistamista on jatkettava.

Koulutuspaikkoja on oltava tasaisesti joka puolella esimerkiksi koulutussopimusten ja oppisopimuksen avulla. Jokaisella nuorella on oltava mahdollisuus käydä ammattikoulu tai lukio kotoa käsin. Pohjalaisten ammattikorkeakoulujen aloituspaikkoja on lisättävä ja niiden profiileja vahvistettava. Kokkolan ja Seinäjoen yliopistokeskusten toimintaa on kehitettävä korvaamaan tiedeyliopiston puuttuminen. Vaasan yliopistosta on tultava koko Lakeuden yliopisto, joka huomioi alueen elinkeinoelämän kulloisetkin erityistarpeet.

Infrasta huolehtiminen on yksi uuden aluepolitiikan avaimista. Suomalaisten ratojen ja teiden rapistuminen on pysäytettävä ja uusia hankkeita käynnistettävä. Väylien korjaamisen ja rakentamisen rahoitus on uudistettava suuntaamalla autoilijoilta kerättävistä veroista ja maksuista enemmän rahaa teiden hoitoon ja hakemalla isoihin hankkeisiin yksityisiä sijoituksia.

Koko lakeus yhtä arvokas

Kolmen pohjalaismaakunnan on kyettävä nykyistä parempaan yhteistyöhön. Seinäjoen ja Vaasan välisiä ristiriitoja on vähennettävä. Kullakin kolmella pohjalaismaakunnalla on omat erityispiirteensä, joiden pohjalta yhteistyö sujuu. Sote-uudistus on toteutettava demokraattiset maakunnat perustamalla. Seinäjoen ja muun Etelä-Pohjanmaan on pelattava paremmin yhteen – maakunta tarvitsee veturin mutta veturi matkustajansa. Pohjalaisia menestystarinoita syntyy myös pienempiin kuntiin. Samat vapauden ja vastuun arvot yhdistävät meitä Lestijärveltä Lapväärtiin.

Arjen turvallisuus kuntoon

Turvallisuus on kaikkea sitä, mitä ympärillämme tapahtuu. Jokaisen on tunnettava olonsa turvalliseksi. Suomeen tarvitaan lisää poliiseja, jotka toimivat kentällä ihmisten arjessa. Sudet kuuluvat metsään, ei pihoille. Maahanmuuttopolitiikka realistiselle ja jämäkälle keskitielle. Painopisteen pitää olla työperäisessä maahanmuutossa.

Rikoksista seuraavien rangaistusten on tunnuttava oikeudenmukaisilta. Tavallisten ihmisten mahdollisuuksia saada oikeusturvaa ilman kohtuuttomia kuluja on parannettava.

Suomalainen ruoka on pelastettava

Tuleva vaalikausi voi ratkaista, säilyykö Suomessa oma ruoan tuotanto. Nykyisestä kriisistä on päästävä yli. Suomella on oltava sellainen eduskunta ja hallitus, jotka neuvottelevat suomalaiselle maataloudelle hyvän ratkaisun EU:n seuraavalle ohjelmakaudelle turvaten nykyisen tasoisen tuen maatalouden ja maaseudun kehittämiselle.

Maatalouden uudistumista on tuettava ja säilytettävä nuorten usko jatkamiseen. Markkinoiden pelisääntöjen on oltava sellaiset, että tuottaja saa oikeudenmukaisen osansa teollisuudelta ja kaupalta.

Ihmisten ja perheiden toimeentulo

Suomessa on toteutettava sosiaaliturvan kokonaisuudistus. Jatkossa pitää aina olla kannattavampaa lähteä töihin kuin jäädä kotiin. Pienimpien eläkkeiden riittävyyttä on parannettava pitkäjänteisellä ohjelmalla.

Jokaisen on voitava elää inhimillistä elämää. Ihmisen arvo ei koskaan voi olla markkina-arvo. Jokaisen on voitava osallistua ja toteuttaa itseään omien lahjojensa ja voimavarojensa puitteissa. Vammaiset, mielenterveyskuntoutujat ja velkaantuneet pitää huomioida nykyistä paremmin.

Ikäihmiselle paras paikka on koti, mutta kun siellä ei enää pärjää, pitää olla mahdollisuus päästä kodinomaiseen hoitopaikkaan tai ns. senioritaloon. Tarvitsemme perhevapaauudistuksen, jossa perheille taataan valinnanvapaus järjestää lastenhoito parhaaksi katsomallaan tavalla. Kotihoidontuki on säilytettävä ja isien mahdollisuuksia osallistua lasten hoitoon parannettava.

Hyvä ilmasto elinkeinoille

Biotalous, kiertotalous ja uusiutuva energia tuovat työpaikkoja Lakeudelle. Maailmaa ei pelasteta pelkillä kielloilla ja eliitin sanelupolitiikalla. Uskon ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa ensisijaisesti talouden, teknologian ja tieteen kehitykseen.

Lakeus on pk-yrittäjyyden valtakunta. Tarvitsemme lain pienyrittäjien oikeudenmukaisesta asemasta markkinoilla ja mahdollisuuden henkilökohtaiseen konkurssiin. Yrittäjä ja työntekijä ovat samassa veneessä, ei vastakkain. Suomalaista omistajuutta ja piensijoittamista on vahvistettava. Lupaan edelleen puolustaa turkistarhausta ja turpeentuotantoa laillisina elinkeinoina.