Antti Kurvinen

Talouden lääkitsemisen jälkeen on pysäytettävä eriarvoistuminen

Jaa tämä ystävällesi
Julkaistu Ilkassa 15.12.2016

Sipilän hallituksen tavoitteena on saada Suomi kuntoon ja nousuun. Haluamme, että velaksi eläminen loppuu, ihmiset pääsevät töihin ja hyvinvointiyhteiskunta pelastetaan konkurssilta.

Suomen Pankin tiistaina julkistama talouskatsaus vahvistaa, että olemme oikealla tiellä. Suomen suunta on muuttunut parempaan päin ja Suomen talous on lähtenyt kasvuun. Nousua vauhdittavat erityisesti yksityinen kulutus ja investointien elpyminen. Yksityinen kulutus on saatu kasvuun lähinnä parantuneen työllisyyden ansiosta.
Myös ulkomailta on tullut tunnustusta. Niin EU:n komissio, OECD kuin IMF ovat kehuneet hallituksen talouslinjaa.
Olemme joutuneet tekemään kipeitä päätöksiä. Tärkeintä on kuitenkin saada ohjat omiin käsiin ja lopettaa ajelehtiminen.
Ei ole liioittelua sanoa, että hallituksen talouslääkkeet purevat potilaaseen. Suomen suunta on kääntynyt sinipunan katastrofaalisen talouspolitiikan jälkeen.
Kun taloudessa on positiivisia näkymiä, täytyy panostaa eriarvoisuuden vähentämiseen. Yhteiskuntaamme vaivaa erojen kärjistyminen. Hyvinvoivat voivat yhä paremmin, kun taas huonosti pärjäävät voivat yhä huonommin. Tämä kehitys uhkaa koko suomalaista elämäntapaa.
Juha Sipilä on perustanut työryhmän, jonka tavoitteena on saada eriarvoistuminen pysähtymään. Puheenjohtajana toimii professori Juho Saari Tampereen yliopistosta. Työryhmän tehtävänä on miettiä uusia keinoja rohkeasti.
Työllisyyden parantamisen näen parhaana ratkaisuna, eikä pelkästään taloudellisista syistä. Työn kautta ihminen kiinnittyy yhteiskuntaan. Syntyy sosiaalisia suhteita, tulee päivärytmi, pääsee työterveyshuollon piiriin.

Hallitus on tehnyt konkreettisia tekoja eriarvoisuutta vastaan: omaishoitoon on panostettu, korotettu takuueläkettä ja parannettu veteraanien palveluja. Uskon, että eriarvoisuuden vähentämiseen auttaa myös perustulo. Sipilän hallitus on ensimmäinen hallitus historiassamme, joka uskaltaa testata, miten vastikkeeton ja yksinkertainen sosiaaliturva vaikuttaa ihmisten taloudelliseen ja henkiseen aktiivisuuteen.

Kaikki ei kuitenkaan ole vain rahasta kiinni. Monien tragedioiden taustalla on ollut se, että viranomaiset eivät ole osanneet tai voineet lain takia vaihtaa tietoja. Avohoito ei toimi riittävästi ja hoitoon ei pääse. Myös moni syrjäytynyt tai sairas ei halua hakea apua. Omaiset seuraavat voimattomina tilannetta. Eriarvoisuutta vähentäisi jo nykyisen avun saaminen perille sitä tarvitseville.
Osittain yksilöllisyys on mennyt liian pitkälle. Omasta hyvinvoinnista, perheestä ja naapureista huolehtiminen on nostettava kunniaan. Järjestö- ja kökkätyöhön voisi panostaa kunta- ja maakuntauudistuksen yhteydessä.
Lakeudella eletään vuoden pimeintä aikaa. Aikaan valoa tuo kuitenkin joulun juhla. Jouluna keskitymme tärkeimpiin asioihin: läheisten ja perheen parissa vietettävään aikaan sekä rauhassa itsensä kanssa hiljentymiseen.
Haluan kiittää kaikkia Ilkan lukijoita kuluneesta vuodesta 2016 ja toivottaa hyvää joulua!
Jaa tämä ystävällesi