Antti Kurvinen

Suomi takaisin jaloilleen

Jaa tämä ystävällesi

Julkaistu Ilkka-Pohjalaisessa 27.6.2020

Takana on poikkeuksellinen kevät, jonka aikana hallitus joutui pakon edessä tekemään poikkeuksellisen rankkoja rajoitustoimia. Nämä iskivät pahasti Suomenkin talouteen. Kaikkia vaikutuksia emme vielä tiedä.

Varmaa kuitenkin on, että vaurioiden korjaaminen kestää pitkään.

Suomen nostamiseen takaisin jaloilleen vaaditaan ennen muuta kahta asiaa: yrittämistä ja välittämistä. Talous on saatava uudelleen kasvuun, mutta yhtä tärkeää on pitää kaikki suomalaiset ja koko maa mukana.

On tehtävä yhdessä kaikki voitava työllisyyden parantamiseksi. Tärkeää on viimein edetä toden teolla työpaikoilla tapahtuvassa paikallisessa sopimisessa. Sillä sekä turvataan nykyisiä työpaikkoja että luodaan edellytyksiä uusille.

Meidän on edistettävä kotimaista omistamista ja teollisen tuotannon kotiuttamista takaisin Suomeen.

Työttömyysturvaa on uudistettava niin, että aina on kannattavaa ottaa töitä vastaan. Maakuntien osaajapulan helpottamiseen tarvitaan lisää ratkaisuja. Eri alueilla tarpeet ovat erilaiset. Vuoropuhelua elinkeinoelämän kanssa on lisättävä.

Koronakevään jälkeen on entistäkin tärkeämpää tehdä uudistuksia, joilla turvataan ihmisten peruspalvelut ja huolehditaan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnista.

Tulevaisuutemme nimittäin lepää lapsissa ja nuorissa. Suomella ei ole yksinkertaisesti varaa päästää eriarvoistumista lisääntymään. Syrjäytymiskehitykseen on päinvastoin saatava selkeä muutos parempaan.

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi varmistetaan parhaiten etukäteen. Hyvinvoiva perhe tukee lapsen ja nuoren kiinnittymistä yhteiskuntaan. Siksi myös taloudellisesti huonompina aikoina on tuettava perheitä.

Kaikki nämä asiat ovat sisässä eilen hyväksytyssä viimeisimmässä lisäbudjetissa. Se on yrittämisen ja välittämisen, työnteon ja huolenpidon lisäbudjetti. Samalla linjalla on jatkettava myös tulevaisuudessa.

Jaa tämä ystävällesi