Antti Kurvinen

Junaliikenteen kilpailun avaaminen on mahdollisuus pohjalaisille

Jaa tämä ystävällesi

Julkaistu Pohjalaisessa 12.8.2017

Tällä hetkellä Suomen kiskoilla ihmisiä voi kuljettaa ainoastaan monopoliyhtiö VR. Verrattuna Euroopan muihin maihin tämä on poikkeava tilanne. Viime vuosina raideliikenteen käyttäminen on muuttunut monelle vaikeammaksi asemien sulkemisen ja vuorojen harvenemisen takia.

Hallitus on päättänyt siirtää VR:n kaluston uuteen valtionyhtiöön. Mitään ei myydä, yksityistetä tai ulkoisteta. Työntekijät jatkavat valtionyhtiön palveluksessa vanhoina työntekijöinä. Sen sijaan ratkaisun myötä kaluston vuokraaminen uusille toimijoille tulee mahdolliseksi.

Tulevaisuudessa yritysten lisäksi esimerkiksi osuuskunnat, kunnat ja vaikkapa maakunnat voivat osallistua junaliikenteen tuottamiseen.

Ostopalvelu- ja velvoiteliikenteen toiminta harvaan asutuilla seuduilla ei tästä päätöksestä vaarannu. Päinvastoin, mahdollisuudet lisätä palvelua pääradan ulkopuolella vahvistuvat entisestään.

Jatkossa pienempien kuntien ja maakuntien Suomen junaliikenteen saatavuus ei enää ole riippuvainen VR:n bisnesstrategioista.

Uudistuksen yksityiskohtia aletaan valmistella syksyn aikana työryhmissä, joissa on myös VR:n henkilöstön edustajia. Kilpailun avaaminen toteutetaan hallitusti ja vaiheittain ensi vuosikymmenen aikana.

Moni kysymys jää jatkovalmistelussa ratkaistavaksi. Valtion tulee saada omansa pois yhteistä omaisuutta vuokrattaessa. Millä ehdoin yksityiset toimijat saavat junaliikennettä harjoittaa, on harkittava huolella. Villin lännen meno ei käy.

Myös pohjalaisille avautuu uusia mahdollisuuksia tällä päätöksellä. Kotikaupungissani on kaksi rautatieasemaa: Kauhavan asema ja Härmän asema, jonka rakentamiseen Kauhavan kaupunki osallistui merkittävästi taloudellisesti.

Molempien asemien toiminnalle raideliikenteen vapauttaminen luo uusia mahdollisuuksia. Härmän aseman käyttö Power Parkin ympärille muodostuneen matkailukeskittymän kehittämisessä vahvistuu.

Vapaus muillekin kuin VR:lle pyörittää raideliikennettä, luo uusia mahdollisuuksia lähiliikenteelle akseleilla Kokkola-Seinäjoki-Vaasa. Nämä maakuntakaupungit ympäristöineen ovat pitkälti samaa työssäkäyntialuetta. Raideliikenteen avaaminen voisi myös herättää henkiin jo suljettuja asemia.

Viime vuonna VR sulki Isonkyrön, Laihian ja Ylistaron rautatieasemat. Jätin hallitukselle kirjallisen kysymyksen, jossa tiedustelin mahdollisuutta, että Vaasan ja Seinäjoen välinen rataosuus avattaisiin muidenkin yritysten kuin VR:n liikenteelle. Nyt näyttää, että valtiopäivätoimeni etenee hallituksen päätöksellä. Kyrönmaan rautatieliikenteellä on taas toivoa!

Vaasa–Seinäjoki-radan ja pääradan hyödyntäminen uudenlaiseen henkilöliikenteeseen on pohjalaisten kriittinen menestystekijä.

Työntekijöiden, opiskelijoiden ja turistien sujuvampi ekologinen liikkuminen lisää talouskasvua ja henkistä sekä yhteisöllistä vireyttä maakunnissamme.

Seinäjoen ja Vaasan välinen aito lähiliikenne nivoisi kaupunkiseudut yhdeksi talousalueeksi. Tämä veisi pohjaa turhalta nokkapokalta.

Jaa tämä ystävällesi