Antti Kurvinen

Kehyksistä ja maakuntauudistuksesta toivoa eteläpohjalaisille

Jaa tämä ystävällesi

Julkaistu Ilkassa 7.4.2016

Sipilän hallitus teki tähän asti tärkeimmät linjauksensa. Hallitus päätti loppukauden kehyksistä eli suuntaviivoista julkiselle taloudelle. Samoin se löi lopullisesti lukkoon sote-uudistuksen. Suomeen on palannut usko siitä, että vatuloinnin sijaan isänmaassa taas päätetään ja tehdään asioita.

Kehyspäätöksellä Suomea laitetaan kuntoon. Hallitus on sitoutunut tekemään tarvittavat toimenpiteet 10 miljardin euron kestävyysvajeen kattamiseksi. Hallitus pitää kiinni neljän miljardin euron säästöistä, jotta velkaantuminen pysähtyisi. Tämä ei tapahdu ilman kipeitä ratkaisuja, jotka osuvat meihin jokaiseen. Täytyy leikata ja korottaa maksuja ja veroja.

Leikkauksia joudutaan tekemään eri etuuksien indekseihin. Aiemmin sovittu indeksien jäädytys on tuottanut tavoiteltua pienemmän säästön inflaation takia. Kehitysyhteistyötä leikataan ja hyvätuloisten sairauspäivärahoihin kohdistuu säästö. Verojen osalta korotetaan polttoaineveroa siksi ajaksi kun öljyn hinta on alhaalla. Kuntien säästöt eivät ole toteutumassa täysimääräisinä niiden omista päätöksistä johtuen. Tämä korvataan esimerkiksi säätämällä kuntien palveluille vähimmäismaksuja tai päättämällä muista säästöistä tai tulonlisäyksistä.

Opintotukeen kohdistuu valitettava leikkaus, joka on kuitenkin pienempi kuin aiemmin esitetty. Opintotukikuukausien maksimimäärä pienenee. Nuorille ja opiskelijoille tulee kuitenkin myös positiivista. Opiskelijat tulevat yleisen asumistuen piiriin, joka helpottaa köyhimpien opiskelijoiden asumista. Opintotuen takaisinperinnän korko puolitetaan. Pitkään kaihertanut epäkohta vanhempien tulojen vaikutuksesta 18-19-vuotiaille korjataan. Korkeakoulujen digitalisointiin tulee 105 miljoonaa ja nuorten työkokeilut saavat 30 miljoonaa lisää.

Panoksiakin tulee esimerkiksi poliisin määrärahoihin. Kaikki maahanmuuton kulut kyetään kattamaan ilman vastakkaisia leikkauksia kantaväestön palveluihin. Meille eteläpohjalaisille oleellista on, että viljelijöiden hätää kuullaan ja maatalous saa 26,7 miljoonaa kriisiapua.

Hallituksen tavoite on saada entistä suurempi osa kansasta töihin. Tämän vuoksi lähiaikoina julkistetaan työllisyys- ja yrittäjyyspaketti, joka tarjoaa laajan keinovalikoiman. Esimerkiksi yrittäjäksi ryhtyvälle työttömälle myönnetään työttömyyspäivärahan suuruinen starttiraha.

Suomeen syntyy aito maakuntahallinto suorine vaaleineen. Maakuntien tehtäväksi tulee koko sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen. Palveluja tuottavat niin julkinen sektori, yritykset kuin kolmas sektori. Kunnille jää merkittäviä tehtäviä kuten maankäyttö ja koulutus.

Aikojen vaikeudesta huolimatta Sipilän hallitus on ollut hyvä eteläpohjalaisille. Se vastaa maakunnan ajatusmaailmaa. Saamme oman itsellisen maakunnan. Käräjäoikeus ja Luonnonvarakeskuksen toimipaikka säilyivät. Byrokratiaa puretaan. Väylien remonttipaketista saimme varoja monelle korjausta kaivanneelle pienemmälle tielle. Seinäjoen lentokenttä sai jatkoaikaa. Työ jatkuu.

Jaa tämä ystävällesi