Antti Kurvinen

1000 uutta opettajaa ja ohjaajaa

Jaa tämä ystävällesi

Julkaistu Pohjalaisessa 1.12.2018

Koulutuksella on vahva merkitys kestävään tulevaisuuden rakentamiseen. Se on myös parasta syrjäytymisen estämistä ja osallisuuden lisäämistä.

Keskusta haluaakin nyt nostaa koulutuksen ja itsensä kehittämisen politiikan keskiöön. Lapsista ja nuorista aina ikääntyviin ihmisiin saakka. Tarvitsemme tähän työhön monipuolista keinovalikoimaa. Täytyy myös yhä paremmin ymmärtää ja sisäistää se tosiasia, että toinen oppii paremmin tekemällä, toinen lukemalla. Toinen pystyy opiskelemaan omatoimisesti, toinen tarvitsee enemmän ohjausta.

Keskustan puheenjohtaja, pääministeri Juha Sipilä on tehnyt avauksen ammatillisen koulutuksen koulutussopimuksesta. Muutostarve ammatilliseen koulutukseen on ollut nähtävissä jo jonkin aikaa.
Meidän olisi osattava vastattava työelämän todellisiin tarpeisiin ensisijaisesti muuttamalla koulutusta. Koulutus on jo siirtynyt yhä voimakkaammin työpaikoilla tapahtuvaksi, mutta se ei ole tapahtunut vielä tarpeeksi järjestelmällisesti ja hyvin organisoidusti. Siinä on paljon kehitettävää.

Sipilän esittämä koulutussopimus tarjoaisi mahdollisuuden opiskella laajasti myös työpaikoilla. Koulutussopimuksen toteuttamisen tehostamiseksi Sipilä linjasi ammatilliseen koulutukseen tuhatta uutta opettajaa ja ohjaajaa.

Keskustajohtoinen hallitus on nostanut työllisyysasteen noin 72 prosenttiin. Tämän tavoitteen toteutumista epäiltiin laajasti vielä vuosi sitten.

Tuossa tavoitteessa on vieläkin nostamisen varaa uudelle hallitukselle. TEM:n tilastojen mukaan Suomessa jäi syntymättä noin 62 500 työpaikkaa vuoden aikana työvoimapulan takia. Työllisyysaste voisi olla Suomessa käytännössä jo lähes 74 prosenttia, mikäli nämä työpaikat olisivat toteutuneet.

Tämä niin sanottu työvoiman kohtaanto-ongelma, korostaa sitä faktaa, että on töitä, mutta ei tekijöitä niille. On työtä, mutta myös työttömiä. Etenkin maaseutualueille meidän on jatkuvasti keksittävä uusia keinoja, joilla houkuttelemme osaajia työn äärelle.

Uuden opettaja- ja ohjaajaresurssin tarkoituksena olisi jalkautua nimenoman yrityksiin opettamaan, kouluttamaan, valmentamaan ja auttamaan. Tällä toimenpiteellä varmistettaisiin paremmin se, että opiskelija todella saa tarvitsemansa tuen työpaikalla oppimiseen ja saisi tehdä juuri opintoihinsa liittyviä asioita työpaikalla eivätkä he jäisi niin sanotusti tuuliajolle.

Yrittäjäkentältä tulleen palautteen mukaan yrittäjät ovat toivoneet opettajien läsnäoloa työpaikoille. Yritysten omat resurssit eivät läheskään aina tähän riitä. Harvoin työpaikoilla on myöskään kasvatustehtävän vaativaa osaamista.

Sipilän mukaan keskustan esitys koulutussopimuksesta maksaisi noin 50 miljoonaa euroa. Jos näillä toimilla työllisyysaste saadaan nousemaan esimerkiksi yhdellä prosenttiyksiköllä, takaisinmaksuaika olisi todella lyhyt. Suurempi yhteiskunnallinen merkitys syntyy kuitenkin asian inhimillisestä puolesta.

Ihminen haluaa lähtökohtaisesti tehdä työtä ja tulla toimeen omillaan. Työelämän tarpeet muuttuvat jatkuvasti. Tarvitsemme tekijöitä, jotka osaavat sopeutua ja reagoida näihin muutoksiin.

Jaa tämä ystävällesi