Antti Kurvinen

Sisäiseen turvallisuuteen on löydyttävä lisäpaukkuja

Jaa tämä ystävällesi

Julkaistu Järviseutu-lehdessä 21.11.2018

Sisäinen turvallisuus on arjen turvallisuutta. Turvallisuus on kaikkea sitä, mitä ympärillämme tapahtuu. Siinä on kyse tunteesta. Jokaisen on koettava olonsa turvalliseksi. Riittävätkö rahat vuokraan, uskallanko kävellä yksin kaupungin läpi aamuyöllä?
Sisäisen turvallisuuden keskeisimpiä viranomaistoimijoita ovat poliisi, rajavartiolaitos, pelastustoimi ja tulli. Suomi on maailman vakaimpia, turvallisimpia ja onnellisimpia maita – ehkä ykkönen. Kuitenkin maailman tuulet ovat puhaltaneet meillekin: ulkovaltojen hybridivaikuttaminen, kova järjestäytynyt rikollisuus ja terrorismia kylvävät ”yksinäiset sudet” eivät ole meillekään vieraita. Näihin pitää vastata ja vastataan mm. säätämällä uusi tiedustelulainsäädäntö.
Sisäisen turvallisuuden viranomaiset työskentelevät voimavarojensa rajoilla. Tämä näkyy erityisesti maalla poliisien saatavuudessa. Poliisimäärä on liian pieni ja pienenee koko ajan: meillä on asukaslukuun suhteutettuna vähiten poliiseja kaikista Pohjoismaista. Suomen poliisimäärä tulisi nostaa 7850 poliisiin nykyisestä vajaasta 7200.
Pelastustoimen osalta meidän on huolehdittava sopimuspalokunnista. Tulipalot sammuttavat ja kolarit hoitavat pääosin vapaaehtoiset.
Syrjäytyminen on keskeisin uhka Suomen turvallisuudelle. Syrjäytymiseen on puututtava nykyistä aiemmin. Sisäiseen turvallisuuteen vaikuttaa meidän jokaisen käytös: miten toimimme liikenteessä, käytämmekö päihteitä tai osaammeko tarvittaessa antaa ensiapua?

Jaa tämä ystävällesi