Antti Kurvinen

Työtä paikallisesti ja tasa-arvoisesti

Jaa tämä ystävällesi

Julkaistu Komiat-lehdessä 2.3.2016

Tätä kirjoitettaessa sopu työmarkkinoilla on vielä auki. On tärkeää, että paikallisen sopimisen lisääminen etenee joka tapauksessa. Kauhavalla tämä on erityisen tärkeää, koska alueellamme on paljon pk-yrityksiä, jotka työllistävät paitsi kauhavalaisia myös runsaasti naapurikuntalaisia. Pidän tärkeänä, että työpaikoilla voidaan sopia työehtosopimuksista poikkeavista järjestelyistä yhdessä henkilöstön ja työnantajien kesken. Paikallinen sopiminen ei saa koskaan olla yksipuolista sanelua kummaltakaan puolelta.

Poikkeusoloissa, yrityksen akuutissa kriisissä tulisi voida tinkiä työehtosopimusten minimimääräyksistä, jos samalla vältetään työntekijöiden irtisanomiset. Esimerkiksi Saksasta on myönteisiä kokemuksia tällaisista järjestelyistä ja niillä on voitu pelastaa työpaikkoja.

Suomella, joka velloo yhä heikossa taloudellisessa kehityksessä, ei ole varaa myöskään hukata yhä koulutetumpien naisten potentiaalia työelämässä. Olisikin tärkeää pitää kiinni ajatuksesta vanhemmuuden kustannusten tasaamiseksi maksaa äidin työnantajalle kertakorvauksena 2 500 euroa.

Tilanteessamme on entistä tärkeämpää taata naisten tasa-arvoisten uramahdollisuuksien toteutuminen. Vanhemmuuden kustannusten ja hoivavastuun tasaisempi jakautuminen parantaisi naisten urakehitystä ja mahdollisuuksia työllistyä vakituiseen työsuhteeseen. Naisen palkkaaminen ei saa olla miestä suurempi riski.

Työmarkkinaratkaisujen yhteydessä pitää miettiä, miten hektinen työelämä pystyttäisiin nykyistä paremmin sovittamaan yhteen perheen kanssa. Vuoden 2015 ennätyksellisen heikko syntyvyys kertoo vakavaa viestiä epävarmuuden seurauksista.

Talvilomalla on hyvä mahdollisuus viettää aikaa läheisten kanssa. Kevättä kohti!

Jaa tämä ystävällesi