Antti Kurvinen

Tulevaisuus haastaa

Jaa tämä ystävällesi

Julkaistu Pohjalaisessa 24.8.2019

Maailma muuttuu yhä nopeammin ensisijaisesti teknologian nopean kehityksen seurauksena. Näihin muutoksiin ihmisen on opittava reagoimaan.

Osallistuin kesällä Porissa järjestettävään SuomiAreenaan, jossa teemana oli tulevaisuuden osaaminen ja innovaatiot. Osallistuin siellä muun muassa mielenkiintoiseen paneeliin maksamisen tulevaisuudesta. Mitä tapahtuu rahalle ja sen käytön muodoille tulevaisuudessa. Miten turvaamme rahan liikkumisen turvallisesti?

Minulla oli myös kunnia olla puhumassa pari viikkoa sitten Wasa Future Festivaaleilla. Pukinkulmassa järjestettävillä tulevaisuusfestivaaleilla kävin mielenkiintoisen keskustelun julkisesta terveydenhuollosta ja sen tulevaisuudesta.

Jyrkkä kahtiajako julkiseen tai yksityiseen terveydenhuoltoon ei ole mielestäni tulevaisuutta. Vanhat rakenteet kaipaavat kuitenkin kipeästi uudistamista.

Oikeudenmukaisen Suomen on pystyttävä tarjoamaan kaikille kansalaisilleen terveydenhuollon palvelut tasa-arvoisesti. Asui sitten maalla tai kaupungissa, taajamassa, lähiössä tai syrjäseudulla. Julkisen terveydenhuollon tehtävä onkin taata näiden palvelujen tasa-arvoinen saatavuus. Yksityinen sektori täydentää näitä palveluja. Nopeasti kehittyvä teknologia tuo jatkuvasti tähänkin uusia ratkaisuja.

Nyt on uskallettava ajatella toisin. Uskon, että ihminen sinänsä ei muutu, mutta rakenteet ympärillämme muuttuvat. Ja näihin muutoksiin on mukauduttava.

Meidän poliitikoiden tehtävänä on havahtua myös siihen tosiasiaan, että koko työelämä on nyt murroksessa. Emme voi enää tarkoin määritellä työaikaa ja -paikkaa. Ratkaisevaksi nouseekin se, mitä työn tuloksena syntyy. Työurat on yhä moninaisempia polkuja ja ihmisten osaaminen yhä monipuolisempaa.

Ihmisen työminä ei enää rakennu yhden ainoan viran, tehtävän tai uran pohjalle. Tulevaisuuden työelämässä ihmisen tulee hallita monia eri taitoja, eikä voi olla enää vain yhden alan huippuosaaja.

Työntekijältä odotetaankin yhä itsenäisempää otetta ja jatkuvaa itsensä kehittämishalua sekä kykyä sopeutua jatkuvaan muutokseen.

On täysin ymmärrettävää ja inhimillistä, että jaksaminen ja uupumus tämän kaiken äärellä on lisääntynyt.

Tämän tulevaisuuden teknologiamurroksen keskellä voisimme kuitenkin yrittää yhdessä muuttaa asenteemme positiivisiksi. Yhteisöllisyyden lisääminen onkin ensimmäinen askel. Tulevaisuuden työelämä huutaa nyt pehmeiden arvojen perään.

Mielestäni olisikin tärkeää, että historia ja kulttuurien tuntemus hallittaisiin edes jollain tasolla.

Me pystymme tarkistamaan netistä monia asioita, mutta yleissivistystä se ei meille suoraan tarjoile.

Ihmiset, jotka ymmärtävät yhteiskunnallisten tapahtumien syitä ja seurauksia, kehityskulkuja ja historian lainalaisuuksia erottuvat varmasti tulevaisuudessakin edukseen.

Totta on sekin, että kun laitteiden käytettävyys paranee, tieto- ja mobiilitekniikasta ei tarvitse tietää niin paljon kuin aiemmin. Robotisaatio tulee antamaan tilaa ihmisaivoille, joille jää tilaa ottaa vastaan ja soveltaa uutta tietoa. Tällä puolestaan ihminen voi helpottaa omaa työtään esimerkiksi uusia digitaalisia sovelluksia hyödyntäen.

Jaa tämä ystävällesi