Antti Kurvinen

Ministeri itse esittelemästään laista: ”Kyllä mietin itsekin, että ’olen mennyt digivirastossa naimisiin’ kuulostaa kummalliselle”

Jaa tämä ystävällesi

Julkaistu Uusi Suomi -verkkouutisissa 4.9.2019

Eduskunnassa keskusteltiin tänään keskiviikkona hallituksen esityksestä, joka koskee uutta Digi- ja väestötietovirastoa. Kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero (sd) kertoi esittelypuheenvuorossaan, että hallituksen esityksessä on kyse pääasiassa nimenmuutoksista, jotka koskevat uutta virastoa.
Laki itse viraston perustamisesta on jo hyväksytty viime eduskuntakaudella. Suomessa aloittaa siis ensi vuoden alussa toimintansa uutena virastona Digi- ja väestötietovirasto, jossa yhdistetään Väestörekisterikeskuksen, maistraattien sekä Itä-Suomen aluehallintovirastossa toimivan maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön tehtävät.

Samalla Väestörekisterikeskuksen nimi muutetaan Digi- ja väestötietovirastoksi.

Hallituspuolue keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen esitti eduskuntakeskustelussa huolensa maistraatti-nimen tulevaisuudesta.

”Kun tuossa viime kaudella maistraatit muuttuivat tähän yhteen virastoon, niin silloin nousi esille, kun hallintovaliokunnassa sitä käsittelimme, että maistraatti, joka kuitenkin näyttelee monen suomalaisen arjessa aika isoa roolia — siellä mennään naimisiin, siellä hoidetaan holhoustoimiasioita ynnä muita semmoisia arkisia ja hyvin intiimejä ja henkilökohtaisia asioita — on kuitenkin aika tuttu käsite monelle suomalaiselle, se on semmoinen historiallinen vahva termi. Nyt sitten tämä uusi viraston nimi tuntuu vähän semmoiselta erikoiselta ja se on semmoista tietynlaista uusiokieltä, niin ehkä terveisenä voisi hallitukseen esittää, että voisi miettiä, pystyisikö tätä maistraattibrändiä jollakin tavalla hyödyntämään, koska kuitenkin monelle tuntuu luontevammalta, että kävimme vihittävinä maistraatissa, kuin se, että kävimme vihittävinä digi- ja väestövirastossa. Sitä kannattaa miettiä, miten viestitään kansalaisille ja voisiko tätä hyvää perinteistä, kuitenkin aika selkokielistä maistraatti-nimeäkin vielä jollakin tavalla hallinnossa hyödyntää”, Kurvinen sanoi.

Paatero jakoi Kurvisen huolen.

”Kyllä mietin itsekin, että ’olen mennyt digivirastossa naimisiin’ kuulostaa kummalliselle. Itse asiassa tänään juuri tapasin ihmiset, jotka tätä valmistelutyötä tällä hetkellä tekevät, ja tämä oli yksi hyvä esitys, sillä ei pelkästään maistraatin vihkimisten osalta vaan monessa muussakin kohtaa on olemassa ihmisille totuttuja tapoja ja sanoja, jotka ovat sata vuotta tässä suomalaisessa yhteiskunnassa olleet, toimintoja, mihinkä on tutusti menty, ja niitä on joka tapauksessa siellä mietittävä”, Paatero totesi.

Uuden viraston tehtävänä on edistää yhteiskunnan digitalisaatiota, turvata tietojen saatavuutta ja tarjoata palveluja asiakkaiden elämäntapahtumiin valtakunnallisilla toimintatavoilla.

Jaa tämä ystävällesi