Antti Kurvinen

Tieteen rahoitus turvattiin vuodelle 2022 – tulevaisuuden rahoitus edellyttää priorisointia

Jaa tämä ystävällesi

Budjettiriihen keskeisiä päätöksiä on tieteen ja tutkimuksen rahoituksen tason turvaaminen myös vuonna 2022. Hallitus löysi budjettiriihessä ratkaisun, jolla Suomen Akatemian myöntövaltuuteen kaavailtua 40 miljoonan leikkausta ei tarvitse ensi vuonna toteuttaa.

Säästö olisi johtunut siitä, että rahapelitoiminnan tuottojen laskun kompensoinnista ei ole päätetty vuodesta 2024 alkaen – näin uusia monivuotisia tutkimushankkeita ei olisi voitu laittaa yhtä paljoa liikkeelle. Löysimme kuitenkin riihessä ratkaisun rahoituksen turvaamiseksi.

Budjettiriihen päätös on jatkoa hallituksen koulutus- ja tiedemyönteiselle linjalle. Korkeakoulujen perusrahoitusta lisättiin heti vaalikauden alussa 60 miljoonalla eurolla ja indeksikorotukset on toteutettu täysimääräisesti. Tieteeseen on panostettu myös osana kansallista koronaelvytystä ja EU:n elvytyspakettia. Kertaluontoisia panoksia on tehty ja päätetty lähes 450 miljoonan euron edestä. Luku on mittava.

Tummia pilviä väijyy kuitenkin edelleen taivaanrannassa. Tehdyistä ratkaisuista huolimatta tieteen rahoituksen taso on yhä auki vuodesta 2023 alkaen. Kevään kehysriihessä hallituspuolueet sopivat yhdessä 35 miljoonan euron säästöstä, joka kohdistuu tieteeseen vuodesta 2023 lähtien. Lisäksi rahapelitoiminnan tuottojen väheneminen vaikuttaa tieteen rahoitukseen myös tulevina vuosina.

Kun yritykset miettivät, minne ne investoivat, osaaminen ja TKI-toiminta ovat olennaisia kysymyksiä. Siksi on välttämätöntä, että tutkimusrahoituksen pitkän aikavälin haasteita ratkaistaan parhaillaan pääministerin käynnistämässä parlamentaarisessa TKI-ryhmässä. Lisäksi pääministerin valtiosihteerin johtama työryhmä tekee tämän vuoden loppuun mennessä esityksen veikkauksen edunsaajien tulevien vuosien rahoituksesta.

Tärkeintä on, että kaikki puolueet priorisoivat korkeakoulutusta sekä TKI-toimintaa yhtenä tärkeimpänä tavoitteenaan. Suomi velkaantuu voimakasta tahtia, joten emme voi lisätä menoja kaikilla yhteiskunnan sektoreilla. Muut menoja lisäävät uudistukset pitää siirtää tulevaisuuteen odottamaan taloudellisesti parempia aikoja.

Ilman osaavia ihmisiä ja uuden luomista Suomi ei pärjää jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. Tässä hetkessä on välttämätöntä, että puolueet sitoutuisivat yhdessä TKI-toiminnan rahoituksen turvaamiseen. Muuten vaarana on, että Suomi vajoaa hitaaseen näivettymiskierteeseen.

 

Jaa tämä ystävällesi