Antti Kurvinen

Pelastustoimea ei saa unohtaa

Jaa tämä ystävällesi

Julkaistu Ilkka-Pohjalaisessa 18.9.2021

Osana tulevaa sote-uudistusta toteutetaan myös pelastustoimen uudistus. Uusien hyvinvointialueiden vastuulle tulee myös pelastustoimen järjestäminen vuoden 2023 alusta lähtien.

Tammikuussa 2022 järjestettävissä aluevaaleissa valitaan uudet maakunnalliset päättäjät hyvinvointialueille, jotka vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä alueellaan. Ilkka-Pohjalaisen levikkialueella syntyvät Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan hyvinvointialueet.

Pelastustoimi on jatkossakin erillinen, mutta sosiaali- ja terveystoimen kanssa rinnakkainen toimiala.

Kun hyvinvointialueet vastaavat jatkossa myös pelastustoimen järjestämisestä, tällä turvataan pelastustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen tiivis keskinäinen yhteys synergiaedun tuottamiseksi ensihoidossa.

Ensihoitopalveluita voivat jatkossakin tuottaa pelastuslaitokset, jotka ovat tällä hetkellä vuosittain suorittavat noin 500 000 ensihoitotehtävää.

Tulevan uudistuksen myötä valtion ohjaus pelastustoimessa vahvistuu. Ohjauksella tavoitellaan entistä yhdenmukaisempien ja siten yhdenvertaisempien pelastustoimen palveluiden tuottamista koko maan alueella.

Tämän uudistuksen tavoitteena on myös kehittää pelastustoimen toimintaa valtakunnallisena järjestelmänä.

Niin kuin monilla muillakin sektoreilla Suomessa, myös pelastustoimessa on valitettavasti työvoimapula. Palomies on monen pikkupojan unelma-ammatti – nyt on tehtävä töitä sen eteen, että alalle saadaan jälleen uutta vetovoimaa.

Pelastustoimen uudistuksessa ja hyvinvointialueiden perustamisessa ei saa unohtaa sopimuspalokuntia. Suurimmassa osassa Suomea – myös lakeuksilla – ihmisten arjen turvallisuudesta vastaavat sopimuspalokuntalaiset, jotka lähtevät keikoille oman päätyönsä ohella. Hyvinvointialueiden valmistelussa on ne otettava aidosti mukaan.

Myös lainsäädännöllistä asemaa on syytä vahvistaa. Suomen sisäinen turvallisuus on vaarassa, jos kipinä uhrata vapaa-aikaa pelastusalalle loppuu.

Pelastustoimi tekee myös mittavaa nuorisotyötä. Palokuntanuorten toiminta on edullinen harrastus, josta saa koko elämäksi hienoja rakennuspuita. Ja tässä vanha Ylihärmän palokuntanuori puhuu kokemuksella!

Ensihoito on ehkä se tutuin ja monille kuntalaisille korvaamaton turvan tuoja hätätilanteessa.

Pelastustoimi vastaa kuitenkin monipuolisesti kuntalaisten ja alueiden turvallisuudesta niin kotiympäristössä kuin laajemminkin. Järjestetään niin turvallisuuskoulutuksia kuin suoritetaan palotarkastuksia.

On hyvä muistaa kuitenkin, että erilaiset luonnonkatastrofit ja muut ns. ulkoiset uhat vaativat aina varautumista. Myrskyn jäljiltä sähköt voivat olla poikki isollakin alueella ja tiet tukossa, eikä vettäkään välttämättä kraanasta tule.

Näihin kaikkiin on varauduttava, ja silloin on tärkeää, että meillä ovat prosessit kunnossa ja viestit hädän sattuessa kulkevat. Uusi hyvinvointialue pyrkii turvaamaan ihmisen arjen elon mahdollisimman sujuvaksi, mutta ennen kaikkea turvalliseksi.

Kuitenkin turvallisuuden tekee viime kädessä jokainen meistä tavallisista ihmisistä.

Hankitaan kotivarat, tarkistetaan palovaroittimet ja opetellaan ensiaputaidot.

Antti Kurvinen
Tiede- ja kulttuuri- ministeri, kansanedustaja (kesk.) Kauhavalta

Jaa tämä ystävällesi