Antti Kurvinen

Talouden moraali

Jaa tämä ystävällesi

Kesän talousuutiset ovat vetäneet vakavaksi. Microsoft irtisanoo Suomesta tuhansia osaajia. Talouskriisi on Kreikan kohdalla kääntynyt antiikin tragediaksi. Vuosia meillä on pohdittu, olisiko oikeampaa talouspolitiikkaa tiukka menokuri ja matala verotus vai elvytys.

Monen mielestä raha on pohjimmiltaan aina likaista, eikä sillä ole etiikkaa. Kielteinen ajattelija saa tukea tähän monesta: talouskasvu tuhoaa luonnon ja polttaa ihmiset loppuun. Kuitenkin juuri talouden nousulla ja ulkomaankaupalla Suomi on noussut hyvinvoivaksi sivistysmaaksi. Globaali vapaakauppa on epäkohdistaan huolimatta nostanut kehitysmaissa kurjuudesta keskiluokkaan enemmän ihmisiä kuin mikään kehitysapu. Kestävän kehityksen määritelmään kuuluu aina kestävä taloudenpito, sillä sosiaalisen ja ympäristöllisen kestävyyden saavuttaminen on ylivoimaista, mikäli ihmiset kamppailevat koko ajan toimeentulon äärirajoilla. Huonon talouden aiheuttamista ongelmista ”pehmeille asioille” esimerkeiksi käyvät suurkaupunkien slummien ongelmat ja Neuvostoliiton piittaamattomuus ympäristöstä.

Tämän päivän talousjärjestelmää jäytää niin kotimaassamme kuin maailmalla moraalikato. Taloudessa moraalikato merkitsee ennen kaikkea sitä, että joku toimija hyötyy aiheettomasti toisista tai pystyy ottamaan riskejä, joiden laukeaminen osuu muille. Kestävässä taloudessa vapaus ja vastuu kulkevat yhdessä. Yrityksen voitot eivät voi jäädä omistajille ja tappiot kuitata kaikkien veronmaksajien pussista. Verovaroilla kustannetuista puitteista ei voi nauttia, jos pyrkii verosopimuksin minimoimaan oman osuutensa maksamisen.

Moraalikadon estämiseksi Kreikan kohtalosta mahdollisen 3.tukipaketin kohdalla on tehtävä ennakkotapaus, jolla näytetään markkinoille ja muille euromaille, että yhteisvaluutassa ei ole virallista eikä epävirallista velkojen yhteisvastuuta. Kreikan tien pitää olla mahdollisimman vähän houkutteleva.

Verotuksessa tarvitaan sekä kansallisella että EU:n tasolla selkeän ja kannustavan järjestelmän luomista. Verojen maksamisen ja sääntöjen noudattamisen pitää olla helppoa. Viime kädessä tehokkaan poliisin ja oikeuslaitoksen on varmistettava, että oikein toimiminen kannattaa.

Talouden moraali vaatii kurin lisäksi kuitenkin myös luottamusta ja sovittelua. Tarvitaan ”vapautta epäonnistua”. Ylivelkaantunut yritys tai ihminen kannattaa päästää saneeraukseen velkavankeuden sijaan. Samoin Kreikan ajaminen sekasortoon kevyin perustein syntyneellä euroerolla ei voi olla tavoitteemme.

Moraalinen talous on minusta perinteistä talonpoikaista kasvollista omistamista. Tehdään töitä ja säästetään pitkällä jänteellä. Suomalaiset pitää saada sijoittamaan Suomen pörssiin. Yrittäjät pitää saada kasvattamaan ja kansainvälistymään yrityksiään sen sijaan, että ne myydään ensi käänteessä ulkomaille. Johannes Virolainen sanoi, että kapitalismi on markkinatalouden rappeutunut muoto. Kreikan kriisi on tästä esimerkki. Keinottelusta on siirryttävä juurevaan markkinatalouteen.

Antti Kurvinen
Kansanedustaja (kesk.)
Kauhava

Jaa tämä ystävällesi