Antti Kurvinen

Sillalla juhlitaan lupausten lunastamista

Jaa tämä ystävällesi

Julkaistu Ilkassa 18.5.2017
Ensi lauantai 20.5. on Kauhavan kaupungissa juhlapäivä. Vietämme uuden Alajokitien vihkiäisiä keskellä Kauhavan, Lapuan ja Ylihärmän välistä Lapuanjoen peltolakeutta. Maakunnan kestouutisaihe ”Kangas-Annala ja Ämpin silta”-projekti on valmis.
Kauhava pitää lupauksensa, ja tulevana lauantaina vuosikymmeniä vireillä ollut hanke saadaan onnistuneesti päätökseen.
Kun kymmenen vuotta sitten Kauhava ja Ylihärmä neuvottelivat kuntaliitoksesta, sovimme samalla, että haaveiltu tieyhteys Ylihärmän Kankaan kylän ja Kauhavan Annalan kylän välillä toteutetaan.
Tästä yhteydestä on haaveiltu 80 vuotta ja nyt se on toteutunut. On todellakin juhlan aika. Myös liikenneministeri Anne Berner arvostaa pitkäjänteistä työtämme ja kunnioittaa avajaisjuhlaa läsnäolollaan ja puheellaan.
Me silloiset kuntapäättäjät sovimme, että rakennamme Lapuanjoen ylittävän sillan näiden kahden kylän välille. Uuden kaupungin sisäisen saavutettavuuden vuoksi yhteys nähtiin erittäin tarpeellisena. Tieyhteys kirjattiin kuntaliitossopimukseen. Kuntaliitos tuli voimaan vuoden 2009 alussa. Määrärahat tie- ja siltahankkeelle päätettiin vuonna 2012.
Väylällä on iso merkitys niin alueen asukkaille kuin tällä seudulla sijaitsevalle yritystoiminnalle ja teollisuudelle. Merkitystä on myös sisäisen turvallisuuden kannalta: niin poliisin, pelastustoimen kuin ensihoidon saavutettavuus hätätilanteessa paranee.
Tieyhteys on herättänyt keskustelua myös muualla maakunnassa ensisijaisesti pitkän prosessinsa vuoksi. Mielestäni tieyhteys on hyvin merkityksellinen laajemminkin: paitsi oman kaupunkimme myös maakunnan saavutettavuuden näkökulmasta. Automatka Kyrönmaalta Järviseudulle on nyt niin kilometreinä kuin minuutteina ihan toista luokkaa. Hellanmaalta Kraaterijärvelle pääsee nyt hujauksessa. Sekä Kyrössä että Järviseudulla on kasvavaa ja kehittyvää matkailua ja uudella yhteydellä on mahdollisuus saada tätä potentiaalia entistä enemmän käyttöön.
Kangas-Annala yhteyden toteuttaminen on viesti siitä, että Kauhava pitää sitoumuksensa: niin kaikille asukkailleen kuin kumppaneilleen maakunnassa ja maailmalla. Kuntaliitoksen kokeneille ylihärmäläisille Ämpin silta on ollut mittari siitä, noudatetaanko uudessa kaupungissa kuntaliitossopimuksen henkeä ja periaatteita.
Kuntarakenteen muuttuessa on välttämätöntä, että liitoskunnissa pelataan reilua ja tasapuolista peliä. 1,5 vuoden päästä meidän eteläpohjalaisten arkeen alkaa vaikuttaa uusi itsehallinnollinen maakunta. Keskeinen tekijä siinä, millaiseksi Etelä-Pohjanmaan maakunta muodostuu, on se, miten maakunnan eri alueet ja seutukunnat kykenevät pitämään lupauksensa ja sopimuksensa toisilleen.
Avoimella ja suoraselkäisellä toiminnalla voidaan viedä läpi välttämättömät kipeätkin päätökset. Sen sijaan sovittujen asioiden vesittämisellä, nurkkapatriotismilla tai voimalla jyräämisellä saadaan kyllä tapettua kehitys.
Meillä jokaisella on vastuu maakunnan hengestä. Sillalla tavataan!

Jaa tämä ystävällesi