Antti Kurvinen

Liikenneinvestoinnit rakentavat Suomea

Jaa tämä ystävällesi

Julkaistu Järviseudussa 11.5.2016

Vaaleista on nyt vuosi. Ihmiset voivat luottaa siihen, että maata johdetaan hallitusti. Hallitus on näyttänyt toimintakykynsä ja Suomen uudistaminen etenee. Tärkeintä on saada Suomen pyörät kunnolla pyörimään.

Nyt on keskityttävä työpaikkojen lisäämiseen ja sitä kautta työttömille töitä. 110 000 työpaikan tavoitteesta tällä vaalikaudella pidetään kiinni. Luonnonvara- ja biotalous työllistävät suomalaisia hyvin ja toimialaa on siten edistettävä määrätietoisesti. Se on lupaavimpia aloja luoda myös uusia työpaikkoja koko Suomeen.

Hallitus on päättänyt, että teitä, ratoja ja muita väyliä laitetaan kuntoon lähes miljardilla eurolla. Perustienpitoon osoitetaan rahaa ja alempiasteisia teitä korjataan. Näin parannetaan edellytyksiä työpaikoille, työllistävien yritysten toiminnalle ja ihmisten liikkumiselle myös maaseudulla.

Tällä vaalikaudella uusiin liikenneinvestointeihin osoitetaan noin 800 miljoonaa euroa. Vuositasolla tämä on keskimäärin noin 200 miljoonaa euroa. Joitain liikennehankkeita on mahdollista aloittaa lähes välittömästi.

Investointeja on pystytty aiemmin tekemään useilla miljardeilla euroilla. Nyt kehykset ja EU:n alijäämäsääntö estävät tämän. Keskustassa katsomme, että tulevaisuudessa näiden väyläinvestointien määrärahoja on pystyttävä moninkertaistamaan. Pelkällä budjettirahalla ja edellä mainittujen rajoitteiden vuoksi siinä ei voida onnistua.

Tämän vuoksi kasvun ja työpaikkojen luomiseksi tarvitsemme nyt kokonaan uusia ratkaisuja. Liikenne- ja viestintäministeri on esittänyt valtion kokonaan omistaman yhtiön perustamista. Nyt on selvitettävä huolella tämän yhtiön mahdollisuudet, ilman liioiteltuja uhkakuvia.

Jaa tämä ystävällesi