Antti Kurvinen

Kuusiokunnat kannattavat Kurvista keskustan vara­pu­heen­joh­ta­jaksi

Jaa tämä ystävällesi

Alavuden, Kuortaneen, Soinin ja Ähtärin keskustan kunnal­lis­jär­jestöt kannattavat kauhavalaisen kansa­ne­dus­tajan Antti Kurvisen valintaa keskustan vara­pu­heen­joh­ta­jaksi.

– Etelä-Pohjanmaan maakunta on vahvaa keskus­ta­kan­na­tuksen aluetta. Alueen äänen tulee kuulua vahvemmin myös puolueen järjes­töl­li­sessä päätök­sen­te­ossa, järjestöt perustelevat kannanottoaan.

– Tilanteessa, jossa puolue valmistautuu niin kunta- kuin maakun­ta­vaa­leihin, tarvitaan puoluejohtoon energistä otetta, sanavalmiutta ja paikal­lis­tason päätöksenteon kokemusta vaali­voit­tojen saavut­ta­mi­seksi.

Kuusiokuntien seutukunnan keskus­ta­jär­jestöt haastavat myös maakunnan muut alueet Kurvisen taakse.

– Omassa maakunnassa järjestettävä puoluekokous antaa erinomaiset lähtökohdat etelä­poh­ja­laisen ehdokkaan läpimenolle.

– Maakunnan yhte­näi­syy­dellä ja kaikkien paikal­li­syh­dis­tysten aktiivisella tuella ja osal­lis­tu­mi­sella pääsemme tavoit­tee­seemme saaden paikkamme päämi­nis­te­ri­puo­lueen johto­teh­tä­vistä.

Puoluekokous pidetään Seinäjoella kesäkuussa.

Jaa tämä ystävällesi