Antti Kurvinen

Kaasulla pöristellään tulevaisuuteen

Jaa tämä ystävällesi

Julkaistu Järviseutu-lehdessä 17.2.2016

Maapallomme on ollut jo pitkään helisemässä ihmiskunnan elintason nousemisen kanssa. Ruoan ja veden riittävyys eivät ole itsestään selvyyksiä. Uusiutumattomat luonnonvarat eivät ole riittämässä loputtomiin. Öljy- ja hiilivetoinen tuotanto on aiheuttanut ympäristöllemme voimakkaita muutoksia.

Sipilän hallitus kohtaa ympäristöhaasteen rohkeasti mutta käytännönläheisesti. Se toimi aktiivisesti joulukuussa Pariisin suuressa ilmastokokouksessa. Syntyi ensimmäisen aidosti kattava ilmastosopimus. Nyt myös suurimmat saastuttajat ovat sitoutuneet päästöjen vähentämiseen.

Hallitusohjelman ote ympäristöpolitiikkaan on terve. Ilmastonmuutos voidaan voittaa vain älykkäällä ja vihreällä kasvulla. Puhutaan kiertotaloudesta ja puhtaista ratkaisuista. Sen mukaan uusiutuvan energian käyttöä lisätään kestävästi niin, että sen osuus nousee yli 50 prosenttiin, ja omavaraisuus yli 55 prosenttiin. Luovutaan hiilen käytöstä energiana ja puolitetaan öljyn määrä.

Yksi mielenkiintoinen energian muoto on biokaasu. Kaasua on mahdollista saada niin maatalouden kuin yhdyskuntien jätteistä kuin elintarviketeollisuuden sivutuotteena. Kaasun tuottaminen on edullista maaseudulla. Sen käyttö mahdollistaa suljetut kierrot.

Biokaasulla on liikenteessä isot mahdollisuudet. Ei ole epärealistista ajatella kattavan jakelun rakentamista kaasuautoille.

Täytyy toimia voimallisesti sen eteen, ettei EU-sääntely estä meitä käyttämästä eläinten ruhoja ja lantaa energiaksi. Maa- ja turkistalous voisivat käyttää ne puhtaaksi energiaksi kalliin jätteenkäsittelyn sijaan.

Biokaasun lisäksi myös muuta ympäristömme biomassojen, kuten hakkeen ja turpeen, hyödyntämistä tulee nostaa esiin.

 

Jaa tämä ystävällesi