Antti Kurvinen

Sähköä ja veroa

Jaa tämä ystävällesi

Julkaistu Ilkassa 4.2.2016

Suomalaisten mieliä on kuohuttanut verkkoyhtiö Carunan sähkön siirtohinnan kertakorotus. Sähkön siirtohintaa ollaan korottamassa 27 %. Tämä tarkoittaa pahimmillaan satojen eurojen vuosittaista lisäkulua kotitalouksille ja yrityksille.

Pääministeri Sipilä on perustellusti kritisoinut hinnan nostoa kohtuuttomana. Kantaverkon ylläpito ja mahdollisuus saada sähköä on modernin yhteiskunnan elintärkeä perustoiminto samoin kuin vesi ja liikenneväylätkin. Suurten voittojen repiminen yksityisille osakkeenomistajille muulle yhteiskunnalle välttämättömästä toiminnasta ei ole hyväksyttävää.

Sinipunahallitus myi Carunalle kantaverkot vuonna 2013 valtion enemmistöomistamalta Fortumilta. Sähkön siirtohinnan tyly nosto on varoittava esimerkki valtion huonosta omistajapolitiikasta. Omistajaohjauksessa pitää kirkastaa koko yhteiskunnalle tärkeät strategiset toiminnot, jotka pidetään veronmaksajien omistuksessa.

Carunan toiminnassa on toinenkin ikävä piirre. Yritys ei ole saamistaan tuloista maksanut maahamme juurikaan veroja. Tämän on mahdollistanut konsernin sisäinen lainoitus, jolla voittoja on siirretty kevyemmän verotuksen maihin.

Eurooppaan on muodostunut maita, jotka houkuttelevat sijoituksia itselleen äärimatalalla yritys- ja pääomaverotuksella ja jopa yrityskohtaisilla sopimuksilla verotuksesta. Tämä epäterve kilpailu vaikeuttaa julkisten palvelujen toteuttamista. Mielestäni EU:n tulisi tässä toteuttaa tehtäväänsä mantereen laajuisena toimijana. Verokikkailu on vakavampi ongelma kuin susien ja viitasammakoiden määrä.

Verotuksen tulisi olla sellaista, että verovelvolliset kokisivat sen selkeäksi ja oikeudenmukaiseksi. Lähtökohta on, että verojen määrä määräytyy veronmaksukyvyn mukaan. Verotuksen pitäisi kannustaa tekemään töitä ja säästämään. Vaikka isommista tuloista sopii maksaa enemmän, ei yksilön halukkuutta yli- tai lisätyöhön saisi tappaa korkeilla marginaaliveroilla. Ongelma on huutava pienituloisilla, sillä työkeikka saattaa verotuksen ja tukimuutosten seurauksena olla kannattamaton. Perustulo sovittaisi yhteen turvan ja verotuksen.

Pienyrittäjät ja maatalous saavat Sipilän hallitukselta ymmärrystä veropolitiikassa. Elinkeinonharjoittajat ja henkilöyhtiöt saavat porkkanan pitkään toivotun yrittäjävähennyksen muodossa. Varainsiirtovero tullaan poistamaan maatilojen yhtiömuodon muutoksilta.

Vuoden 2016 verotuksessa otetaan myönteinen askel suomalaisten säästämisen tukemiseksi. Omaisuuden myynnin luovutustappiot voi vähentää myyntivoittojen lisäksi muista pääomatuloista. Muutoksella rohkaistaan sijoittamaan aloitteleviin yrityksiin, joista saatava tuotto voi jäädä saamatta tai olla saavutettavissa vasta vuosien päästä.

Tärkeä uudistus suomalaisten innostamiseksi sijoittamaan ja säästämään olisi pörssiyhtiöiden pienten osinkojen verovapaus. Hallitusohjelma lähtee siitä, että verovapauden antamista alle 500 euron osingoille selvitetään. Olisi merkittävää löytää kannustimia sijoittaa rahaa pörssin lisäksi listaamattomiin osakeyhtiöihin.

Jaa tämä ystävällesi