Antti Kurvinen

Turkistiloille helpotusta ja tien parannusta

Jaa tämä ystävällesi

Julkaistu Järviseudun Sanomissa 12.11.2020

Edellisviikolla hallitus uudisti maatalouden alkutuotannon väliaikaisen kustannustuen. Meillä pohjalaiskunnissa, missä turkistuotannolla on merkittävä asema työllistämisessä ja verotulojen tuojina, koronakriisi on iskenyt voimalla. Turkistalouden tilanne on vaikeutunut erityisesti turkishuutokauppojen järjestämisen hankaloitumisesta johtuen.

Kokonaisuudessaan hallitus myönsi tukea 48 miljoonaa euroa ja nyt tehdyn uudistuksen myötä myös turkistilat ovat kustannustuen piirissä. Tämä ensisijaisesti koronakriisistä kärsiville yrityksille tarkoitettu kustannustuki on merkittävä apu pitämään pystyssä myös turkistiloja, joilla on merkittävä taloudellinen vaikutus koko alueelle.

Ilman keskustalaista määrätietoista työtä tämä ei olisi mahdollista. Tämä on merkittävä keskustalaisen yhteistyön tulos turkistarhaajien erittäin haasteellisen tilanteen helpottamiseksi. Työtä rahoituksen saamiseksi on tehty koko vuosi. Erityiskiitokset tästä rahoituspaketista kuuluu keskustalaisille maa- ja metsätalousministeri Jari Lepälle ja elinkeinoministeri Mika Lintilälle.

Valtioneuvosto on siten nyt päättänyt korottaa maatalouden alkutuotannon yrityskohtaisen tuen ylärajan 80 000 euroon, kun keväällä käynnistyneissä tuissa yläraja oli 10 000 euroa yritystä kohti. Erityisesti yrityksille, joilla on ollut merkittävästi henkilöstökuluja tai kiinteitä kuluja, avustuksen vaikutus on jäänyt vähäiseksi. Tuen alarajaa alennetaan 2 000 euroon aikaisemman 5 000 euron sijaan.

Tukea myönnetään kiinteiden kulujen perusteella ja nyt tehdyssä muutoksessa poikkeuksena voidaan hyväksyä muun muassa turkiseläinten hyvinvoinnin kannalta tärkeät rehukulut.

Myös toinen pidempiaikainen vääntöni sai konkretiaa viime viikolla, jolloin aloitettiin Kauhava-Lappajärvi -välisen Karvalantien perusparannustyöt parempien liikenneyhteyksien turvaamiseksi ja yleisen liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Uutta päällystettä kyseiselle tieosuudelle saatiin yli 15 kilometrin matkalle.

Tämä tie on koettu hyvin tärkeäksi seudulliseksi reitiksi, jolla on myös maakunnallista merkitystä matkailun näkökulmasta. Järviseudun vetovoima toivottavasti kasvaa ponnekkaasti nyt lisääntyvän kotimaanmatkailun myötä.  Toivottavaa onkin, että yhä useampi matkailija löytää tiensä alueen matkailupalveluiden äärelle.

 

Tieasiat nousevatkin harva se viikko omalle pöydälleni. Esimerkiksi viime talvi oli teiden kunnon kannalta huono, sillä päällysteiden vauriot lisääntyivät nopeasti ja aina silloin myös yhteydenottojen määrä kasvaa omaankin suuntaan.

Tämä tienkäyttäjien edunvalvontatyö on painottunut hyvin merkitykselliseksi omalla työsarallani. Ensisijaista onkin ollut turvata sitä rahoitusta, jotta alueemme tienpito pysyisi myös jatkossa edes kohtalaisella tasolla. Jatketaan hyvää yhteydenpitoa ja koitetaan saada yhdessä draivia ja elinvoimaa yhteiselle alueellemme.

 Antti Kurvinen
Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Kauhavalta

Jaa tämä ystävällesi