Antti Kurvinen

Tarvitaan uutta aluepolitiikkaa

Jaa tämä ystävällesi

Konsulttitoimisto MDI:n tuoreen alueellisen väestöennusteen mukaan syntyvyyden romahdus aiheuttaa odottamattomia muutoksia väestönkehitykseen. Positiivista väestönkehitystä olisi luvassa vain Helsingin, Tampereen ja Turun seuduille, osin maltillista kasvua povataan myös Oulun, Jyväskylän ja Kuopion alueille.

Kaikki Vaasan vaalipiirin maakunnat olisivat väestöään menettäviä tuhansia henkiä ja asutus olisi keskittymässä voimakkaasti maakuntakeskuksiin. Jos uudenlaista otetta ei saada aikaan, tämä uhkaava tapahtumien kulku on edessä.

Suomessa tarvitaan uutta aluepolitiikkaa. Uusi aluepolitiikka lähtee erityisesti yritystoiminnan edellytysten kehittämisestä ja työpaikkojen luomisesta huomioiden paikalliset erityispiirteet ja vahvuudet.

Myös valtion työpaikkojen alueellistamista on jatkettava.

Uskon lakeudella matkailun mahdollisuuksiin. Matkailusta voisi syntyä klusteri energia-alan ja metalliteollisuuden tapaan. Siinä tietä raivaamassa ovat Merenkurkun luonto, Power Park, Vaasan laivayhteys ja Ähtärin pandat.

Koulutuspaikkoja on oltava tasaisesti joka puolella esimerkiksi koulutussopimusten ja oppisopimuksen avulla. Jokaisella nuorella on oltava mahdollisuus käydä ammattikoulu tai lukio kotoa käsin. Pohjalaisten ammattikorkeakoulujen aloituspaikkoja on lisättävä ja niiden profiileja vahvistettava ja Seinäjoen ja Kokkolan yliopistokeskusten toimintaa kehitettävä.

Vaasan yliopistosta on tultava koko Lakeuden yliopisto, joka huomioi alueen elinkeinoelämän kulloisetkin erityistarpeet.

Infrasta huolehtiminen on yksi uuden aluepolitiikan avaimista. Suomalaisten ratojen ja teiden rapistuminen on pysäytettävä ja uusia hankkeita käynnistettävä. Väylien korjaamisen ja rakentamisen rahoitus on uudistettava suuntaamalla autoilijoilta kerättävistä veroista ja maksuista enemmän rahaa teiden hoitoon ja hakemalla isoihin hankkeisiin yksityisiä sijoituksia esimerkiksi suomalaisista työeläkeyhtiöistä.

Pohjalaismaakuntien talouteen vaikuttaa paljon elintarvikesektori. Suomeen on saatava sellainen eduskunta ja hallitus, jotka neuvottelevat suomalaiselle maataloudelle hyvän ratkaisun EU:n seuraavalle ohjelmakaudelle turvaten nykyisen tasoisen tuen maatalouden ja maaseudun kehittämiselle.

Maatalouden uudistumista on tuettava ja säilytettävä nuorten usko jatkamiseen. Markkinoiden pelisääntöjen on oltava sellaiset, että tuottaja saa oikeudenmukaisen osansa teollisuudelta ja kaupalta.

Positiiviselle kasvu-uralle pääsy vaatii yhteistyön tiivistämistä Vaasan vaalipiirin alueella. Olisi tärkeää, että esimerkiksi Vaasan ja Seinäjoen välisiä ristiriitoja pystyttäisiin vähentämään. Keskinäisen kilpailun energia pitää suunnata kansalliseen ja kansainväliseen sarjaan.

Pohjalaisia menestystarinoita syntyy myös pienempiin kuntiin. Samat vapauden ja vastuun arvot yhdistävät meitä Lestijärveltä Lapväärtiin.

Antti Kurvinen (kesk.)
kansanedustaja
eduskuntavaaliehdokas
Kauhava

Jaa tämä ystävällesi