Antti Kurvinen

Talouden eväitä syksyyn

Jaa tämä ystävällesi

Julkaistu Järviseutu-lehdessä 17.8.2016

Viime perjantaina julkaistiin valtiovarainministeriön budjettiehdotus. Ensi vuoden talousarvioesityksessä painotetaan Suomen talouskasvun ja työllisyyden vahvistamista. Valitettavasti Suomen taloustilanteessa ei ole tapahtunut käännettä parempaan. Eikä eteläpohjalaista mieltä kohota Valtionvarainministeriön kansatalousosaston arvio, että talouden kasvu näyttää jatkuvan vaimeana tulevina vuosina.

Keskustalle työllisyyden parantaminen on nyt ykkösasia. Haemme ratkaisuja, joilla parannetaan etenkin pk-yritysten toimintaedellytyksiä sekä helpotetaan työllistämistä ja työllistymistä. Tarkoituksena on turvata kansalaisten ostovoimaa ja lisätä palveluiden ja kaupan edellytyksiä.

Tehdyillä ratkaisulla tuetaan voimakkaasti myös kotimaista kysyntää, jonka varassa kasvu tällä hetkellä on. Hallitus tiedostaa erittäin hyvin maanviljelijöiden suuren hädän tiloilla. Tämän vuoksi maatalouden kriisipaketti tulee jo tämän vuoden lisäbudjettiin ja sitä valmistellaan parhaillaan.

Positiivista on, että työllisyystilanne on alkuvuoden aikana kääntynyt oikeaan suuntaan. Hallitus pitää vahvasti kiinni tavoitteesta nostaa työllisyysaste 72 prosenttiin.

Yksi erityishuolenaihe on pitkäaikaistyöttömyyden voimakas kasvu, mikä on kohdistunut erityisesti nuoriin aikuisiin. On selvää, että tähän on nyt tartuttava voimakkaasti ja löydettävä nopeasti vaikuttavia keinoja elo-syyskuun vaihteessa hallituksen budjettiriihessä.

Tavoitteena on erityisesti kannustaa aktiiviseen työn hakemiseen. Hallitus on pyrkinyt parantamaan työllistymisen edistymistä esimerkiksi työttömyysturvalla, jota on jatkossa mahdollista käyttää starttirahan, palkkatuen ja liikkuvuusavustuksen rahoittamiseen.

 

Jaa tämä ystävällesi