Antti Kurvinen

Suomalaisten turvallisuudentunne on säilytettävä

Jaa tämä ystävällesi

Julkaistu Pohjalaisessa 21.5.2016

Hallitus antoi viime torstaina ensimmäistä kertaa laaditun sisäisen turvallisuuden selonteon eduskunnalle. Vahva ja toimiva demokratia sekä luotettava hallinto synnyttävät vakautta ja sisäistä turvallisuutta.

Kun maamme turvallisuutta tarkastellaan tilastollisesti, Suomi näyttäytyy hyvin turvallisena maana.

Nyt tehty selonteko luo pohjan maamme turvallisuuden strategialle, jonka on tarkoitus ohjata Sipilän hallitusohjelman rinnalla koko sisäministeriön toimintaa tulevina vuosina.

Hallitusohjelman tavoitteena on tehdä Suomesta maailman turvallisin maa. Valitettavasti viime vuosien kehitys ei kuitenkaan ole ollut kaikilla mittareilla myönteistä.

Esimerkiksi rikosten selvitysaste on laskenut. Omaisuusrikoksista puolestaan selviää vain noin joka kolmas ja pahoinpitelyistä lähes kaksi kolmesta jää selvittämättä.

On myös hyvin surullista, että rasismi, viharikokset ja väkivaltaisten ääriliikkeiden toiminta ovat tulleet yhä näkyvämmin osaksi jokapäiväistä arkeamme.

Terrorismin uhka Suomessa on kohonnut ja tänne on muotoutunut järjestäytyneitä terrorismin tukirakenteita. Hälyttävää on myös se, että yhteydet Suomesta terroristisiin toimijoihin ulkomailla ovat lisääntyneet.

Turvallisuusympäristö on muuttunut pysyvästi. Myös ihmisten turvallisuudentunteessa on merkkejä heikkenemisestä.

Nyt onkin ensiarvoisen tärkeää huolehtia suomalaisten arjen turvallisuudesta. Tästä tiukasta taloustilanteestamme huolimatta.

Sisäisen turvallisuuden selonteon ja sitä seuraavan strategian tulee ehdottomasti luoda edellytykset sille, että Suomi voi myös tulevaisuudessa olla turvallinen maa elää, asua, yrittää ja tehdä työtä.

Lisäksi on syytä korostaa, että arjen turvallisuudesta huolehtimiseen sisältyvät myös syrjäytymisen ja eriarvoistumisen ehkäiseminen sekä yhteiskunnallisten vastakkainasettelujen, ennen muuta rasismin torjuminen.

Tässä suhteessa sisäministeri Petteri Orpon johdolla valmistellun sisäisen turvallisuuden selonteon näkökulma on suppea.

Tämän nyt tehdyn selonteon jatkoksi valmisteltavan strategian pitäisi ehdottomasti sisältää konkreettisia ratkaisuja arjen turvallisuuteen.

Poliisin riittävät kenttävoimavarat on turvattava koko maassa. Hallitus on sitoutunut nyt siihen, että poliisien määrän väheneminen pysäytetään ja määrä vakiinnutetaan vuoden 2020 loppuun mennessä noin 7 000 poliisin tasolle.

Strategiatyössä tulisi myös selvittää, missä määrin viranomaisten syvälle menevää keskinäistä yhteistyötä on tarpeen lisätä esimerkiksi poliisin ja rajavartiolaitoksen tai puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen välillä.

Lisäksi on huolellisesti määriteltävä turvallisuusviranomaisten ydintehtävät.

Me hallintovaliokunnan keskustalaiset kansanedustajat olemme ehdottaneet tähän jatkotyöhön parlamentaarista seurantaryhmää, koska ihmisten turvallisuudesta huolehtiminen on päättäjien ja viranomaisten yhteinen asia muuttuvassa ja monimutkaistuvassa toimintaympäristössä.

Nyt tarvitaan vaalikaudet ylittävää yhteistä näkemystä.

Jaa tämä ystävällesi