Antti Kurvinen

Kurvinen: Suomalaisen viljelijän oikeusturvaa pitää parantaa

Jaa tämä ystävällesi

Keskustan kauhavalainen kansanedustaja Antti Kurvinen on erittäin tyytyväinen viime viikon maataloustuottajien traktorimarssin saamaan vastaanottoon. Suomalaisten isäntien ja emäntien hätä tuli ymmärretyksi niin maaseudulla kuin kaupungeissa. Tärkeää on, että maatalousministeri puuttui myös Maaseutuviraston myöhässä olevien viljelijätukien tilanteeseen.

Juristitaustaisen Kurvisen mielestä uudestaan ja uudestaan lykkääntyneet maataloustukien maksut paljastavat, että viljelijöiden oikeusturvassa on pahoja puutteita. Aiemmin maaseudun ihmisten oikeudentuntoa ovat loukanneet muun muassa toistuvasti digitointien jälkeen muuttuneet peltojen pinta-alat.

– Pidän hyvänä sitä, että ylimmille laillisuusvalvojille oikeuskansleri ja oikeusasiamies on kanneltu myöhässä olevista maataloustuista. Näiden kantelujen pohjalta viljelijät ja virkamiehet saavat ennakkotapauksen siitä, miten jatkossa on meneteltävä. Pidän itsestään selvänä, että hyvän hallinnon takeet kuten esimerkiksi luottamuksensuoja viranomaisen antamaan ohjeeseen, taannehtivien tulkintojen kielto ja yleinen suhteellisuusperiaate koskevat myös maaseutu- ja maataloushallintoa, linjaa Kurvinen.

– Viljelijät ovat samanlaisia hallinnon asiakkaita kuin Kelassa, verohallinnossa tai Maanmittauslaitoksessa asioivat kansalaiset ja yritykset. Kyllä hallintolain, perustuslain, Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan antamien suojien virkavaltaa vastaan pitää päteä myös tuottajille, toteaa lakimiesedustaja.

Kauhavalaisen mielestä erityisesti pitää kiinnittää huomiota hallinnossa asioivien kuulemiseen ennen päätösten tekoa, valitusosoituksiin ja tasapuolisuuteen. Kurvinen pitää ikävänä, että moni viljelijä ei viitsi tai uskalla valittaa lainvastaisiksi tai epäoikeudenmukaisiksi kokemistaan päätöksistä pelätessään leimautumista.

– Maatalouden paperisotaa pitää vähentää reippaasti niin Suomen kuin EU:n tasolla, mutta jäljelle jäävässäkin byrokratiassa on viljelijöitä kohdeltava suomalaisen ja eurooppalaisen oikeusvaltion periaatteiden mukaan.

 

Jaa tämä ystävällesi