Antti Kurvinen

Puheeni lakialoitteen esittelyssä hyvinvointialueiden alijäämän kattamisajan pidentämiseksi 26.10.2023

Jaa tämä ystävällesi

Muutosvarauksin


Arvoisa puhemies,

Keskustan eduskuntaryhmä on tarjonnut hallitukselle yhteensä kuutta toimenpide-ehdotusta, joilla varmistettaisiin sote-uudistuksen onnistuminen. Akuutit haasteet liittyvät hyvinvointialueiden talouksiin sekä sote-työntekijäpulan helpottamiseen.

Nyt puheena olevassa lakialoitteessa esitetään hyvinvointialueesta annetussa laissa tarkoitetun taseeseen kertyneen alijäämän kattamiskauden määräaikaista pidentämistä kahdesta vuodesta neljään vuoteen. Lainmuutos olisi voimassa määräaikaisesti vuoden 2027 loppuun saakka.

Hyvinvointialue voisi lakialoitteessa esitetyllä määräaikaisella joustolla jaksottaa taseeseen kertyneen alijäämän kattamiseksi tarvittavat toimenpiteet pidemmälle ajalle ilman, että se olisi pakotettu tässä hetkessä paniikinomaisesti karsimaan ja keskittämään vanhus- ja terveyspalveluja, perheiden palveluja ja muita ihmisten lähi- ja peruspalveluja.

Hyvinvointialueiden talouksia ovat haastaneet ennakoimattomasti muun muassa koronpandemiasta kertynyt hoitovelka sekä Venäjän Ukrainaan kohdistuneesta hyökkäyssodasta käynnistynyt yleisen kustannustason voimakas nousu, tietojärjestelmien muutoskustannukset, sosiaali- ja terveydenhuollon palkankorotukset, kohonneet vuokrakustannukset sekä ostopalveluiden määrä ja noussut hintataso. Näistä johtuen vuonna 2023 jokainen hyvinvointialue on tekemässä alijäämää, yhteen laskettuna arviona yli miljardi euroa.

Arvoisa puhemies,

Hyvinvointialueiden taloudelliset haasteet eivät ole sote-uudistuksen syytä tai merkki siitä, että uudistus olisi susi jo syntyessään. Kesäkuussa 2021, kun sote-lait oli hyväksytty eduskunnassa, korostimme, että yli 50 lakia sisältänyt sote-lakipaketti on välttämättä ole täydellinen, vaan pitää elää ajassa ja on tarvittaessa tehtävä korjauksia yhteistyössä hyvinvointialueiden kanssa. Nyt on sen aika.

Jokainen eduskuntapuolue kantaa siitä vastuun, että sote-uudistus vei kolme kokonaista eduskuntavaalikautta ja yhteensä noin 15 vuotta.  Uudistusta odotellessa moni sote-palveluihin liittyvä asia ehti mennä huonoon jamaan.

Arvoisa puhemies,

Nyt on aika laittaa sote-palvelut kuntoon. Vetoan hallitukseen, että se antaisi hyvinvointialueille joustoa kattaa alijäämänsä. Se turvaisi hallitun uudistuksen, joka koituisi niin sote-palveluja tarvitsevien kansalaisten parhaaksi ja samalla myös valtiontaloudenkin kannalta edullisemmaksi pitkällä aikavälillä.

Toivoisinkin, että täällä läsnä olevat hallituspuolueiden edustajat veisivät tästä viestiä ministereilleen. Nyt on aika lopettaa peruutuspeiliin tuijottaminen, vaan on katsottava tulevaisuuteen. Vaikka me eduskunnassa kinaamme siitä, että kenen syytä, niin hyvinvointialueilla jokaista puoluetta edustavat päättäjät istuvat samassa veneessä.

Kysymys on pohjimmiltaan siitä, luottaako hallitus itsehallinnollisiin hyvinvointialueisiin ja niiden päättäjiin antamalla heille työrauha uudistaa. Eduskuntapuolueista ainakin Suomen Keskusta luottaa heihin. Annamme heille kaiken tukemme ja toivottavasti hallitus tekee samoin.

 

Antti Kurvinen

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja (kesk.)

Jaa tämä ystävällesi