Antti Kurvinen

Kauhavan lentokenttä ja entinen varuskunta-alue hankittava tukikohtakäyttöä varten

Jaa tämä ystävällesi

Me allekirjoittaneet kansanedustajat kannatamme Kauhavan lentokentän ja koko entisen varuskunta-alueen hankkimista takaisin valtiolle Suomen ja sen liittolaisten tukikohtakäyttöä varten.

Alueen nykyinen omistaja, LSK Business Park Oy, on tarjonnut koko aluetta valtion ostettavaksi. Asia tuotiin esille jo hallitusneuvottelujen yhteydessä, ja mainittiin julkisessa uutisoinnissa 3.11.2023.

Kauhavan sijainnilla on suuria strategisia etuja sekä kansallisen että liittolaistemme puolustuksen näkökulmasta. Kenttää ja muuta tukikohtainfrastruktuuria voidaan myös helposti laajentaa. Perusrakenteiltaan kenttä on kunnossa, ja tälläkin hetkellä vastuullisten viranomaisten sotilasilmailukäyttöön hyväksymä.

Kentän valtiolle hankkimisen ja sen lähivuosina tarvittavan päällystyksen yhteiskustannukset olisivat noin 10-15% siitä summasta, mitä valtio nyt hävittäjähankintaan ja NATO-jäsenyyteen liittyen investoi jokaiseen neljästä muusta saman mittakaavan lentokentästä, joita Suomessa on. 

Turvallisuusympäristömme muutokset tarkoittavat sitä, että uusia ratkaisuja tarvitaan myös alueellisella tasolla. Suomessa on nytkin kohteita, joissa on säännöllistä harjoitus- ja tukikohtatoimintaa sekä sitä varten ylläpidetty infrastruktuuri, vaikka varuskuntaa ei olisi.

Asiassa on syytä ajatella kansallista etuamme siinäkin mielessä, että NATO todennäköisesti haluaa käyttää tukikohtaa lähellä Pohjanlahtea. Suomella olisi Kauhavan kentän myötä mahdollisuus olla asiassa aktiivinen. 

Vaasan vaalipiiri on perinteisesti ollut aluetta, jossa hyvin suoritettua varusmiespalvelusta on arvostettu ja kaikkea reserviläisten vapaaehtoista maanpuolustustyötä harjoitettu aktiivisesti. Puolustusvoimien nykyistä vahvempi alueellinen näkyvyys Kauhavan hankinnan myötä turvaisi myös sen toiminnan jatkuvuutta ja lujittaisi maanpuolustustahtoa.

Asiasta päättäminen on valtiovallan ja puolustushallinnon asia. Vetoamme pääministeri Petteri Orpoon ja koko nykyiseen hallitukseen, että asiaa vietäisiin pikaisesti eteenpäin.

Kim Berg (sd.)                                                     Mauri Peltokangas (ps.)

Janne Jukkola (kok.)                                            Anne Rintamäki (ps.)

Antti Kurvinen (kesk.)                                         Paula Risikko (kok.)

Mika Lintilä (kesk.)                                             Mikko Savola (kesk.)

Juha Mäenpää (ps.)                                             Pia Sillanpää (ps.)

Matias Mäkynen (sd.)                                         Joakim Strand (r.)

Anders Norrback (r.)                                           Peter Östman (kd.) 

Mikko Ollikainen (r.)

Mutta mitä tämän jälkeen tapahtui?

Ylläoleva lausunto tehtiin marraskuussa 2023. Joulukuussa tapahtui kuitenkin jotain ja moni allekirjoittaneista äänesti toisin tai oli poissa tästä tärkeästä kokouksesta, jossa Kauhavan kentän rahoituksesta oltiin päättämässä.

Lue tästä!
Jaa tämä ystävällesi