Antti Kurvinen

Puheeni eduskunnassa keskustelussa väliaikaisista toimenpiteistä välineellistetyn maahantulon torjumiseksi

Jaa tämä ystävällesi

Arvoisa rouva puhemies! Suomen keskusta tukee tätä rajan poikkeuslakia. Haluan toistaa sen viestin, minkä myös sosiaalidemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja edustaja Tuppurainen minusta hyvin sanoi: tässä ei ole kysymys maahanmuuttopolitiikasta, tässä ei ole kyse turvapaikanhausta ja normaalista pakolaisuudesta, vaan tässä on kysymys siitä, että meillä täytyy olla meidän turvallisuusviranomaisilla ja Rajavartiolaitoksella kykyä torjua tätä todella vastenmielistä ja surullista välineellistämisilmiötä, jossa pahiten uhreja ovat juuri nämä ihmiset, joita ajetaan sinne rajalle ja käytetään tällä tavalla häikäilemättä vihamielisiin tarkoituksiin. Suomea ei pidä voida painostaa tällaisilla ilkeyksillä, ja meillä pitää olla riittävästi työkaluja torjua hybridivaikuttamisen riskejä. 

Puhemies,haluan kiittää lämpimästi hallintovaliokuntaa työskentelystä. Mielestäni valiokuntaprosessissa on tämä esitys parantunut, oikeusturva on siinä parantunut, ja kun on kyse poikkeuslaista nimensäkin mukaisesti, niin silloin pitää olla aina laaja parlamentaarinen enemmistö, ja se vaatii neuvottelua, ja se vaatii kompromissia yli hallitus—oppositio-rajan

Arvoisa puhemies! Toivon todella sydämeni pohjasta, että me löydämme nyt sen tarvittavan perustuslain vaatiman enemmistön viemään tämä tarpeellinen, tärkeä turvallisuuslaki läpi.

Eduskunnassa 9.7.2024

Jaa tämä ystävällesi