Antti Kurvinen

Kirjallinen kysymys maanmittauslaitoksen Alajärven palvelupisteen tulevaisuudesta

Jaa tämä ystävällesi

Eduskunnan puhemiehelle

Maa- ja metsätalousministeriö aikoo muuttaa asetusta Maanmittauslaitoksen palvelupisteistä ja niiden sijainnista. Lausunnoille tulleen asetusmuutoksen mukaan yhdeksän palvelupistettä lakkautettaisiin, muun muassa palvelupiste Alajärven kaupungissa. 

Jos Alajärven palvelupiste lakkautetaan, Maanmittauslaitokselle aiheutuisi henkilöstöltä saatujen tietojen ja laskelmien mukaan tappiota noin 60 000 euroa vuodessa. Lähes vastaava tilanne lienee muidenkin lakkautettavaksi esitettyjen palvelupisteiden lakkautuksissa. Henkilöstön tekemien laskelmien ja arvioiden mukaan toiveet säästöistä Maanmittauslaitokselle ja maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalle ovat virheellisiä ja kustannukset pikemmin lisääntyvät. 

Henkilöstöltä saatujen tietojen mukaan Alajärven palvelupisteen lakkauttaminen merkitsee käytännössä kaiken Maanmittauslaitoksen toiminnan loppumista Alajärvellä. Tämä heikentäisi julkisen sektorin työpaikkojen määrää ja valtionhallinnon läsnäoloa Etelä-Pohjanmaan maakunnassa ja erityisesti Järvi-Pohjanmaan seutukunnassa. 

Hajautetun maanmittauksen edut ovat selkeät. Useat pienet yksiköt ovat ketteriä, motivoituneita ja tuloksellisia. Pienissä yksiköissä tunnetaan alueen haasteet ja ihmiset sekä panostetaan alueellisen maanmittausosaamisen jatkumiseen. 

Kaikkia julkisen sektorin palveluita tulee olla tarjolla tasapuolisesti koko maassa. Maanmittauspalveluiden tarve ja maanmittauksen osaaminen on kuitenkin korostunutta alueilla, joissa on voimakasta luonnonvara-alojen elinkeinotoimintaa ja yrittäjyyttä, kuten maa- ja metsätaloutta.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä Maanmittauslaitoksen alueellisesti kattavien palveluiden turvaamiseksi — ja niiden saamiseksi erityisesti Etelä-Pohjanmaalla — ja 

aikooko hallitus lakkauttaa alueellisesti tärkeän Maanmittauslaitoksen Alajärven palvelupisteen?

Helsingissä 26.6.2024 

Antti Kurvinen kesk 

Jaa tämä ystävällesi