Antti Kurvinen

Kirjallinen kysymys kansanopistojen toteuttaman kotoutumiskoulutuksen tulevaisuudesta

Jaa tämä ystävällesi
Eduskunnan puhemiehelle

Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukset halutaan siirtää uuden työllisyysalueuudistuksen myötä opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) hallinnonalalta työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalalle. 

Tämä on herättänyt huolta vapaata sivistystyötä tekevien kansanopistojen kentässä. Huolena on, että kunnille tulee lisää tehtäviä, kun kansanopistot eivät enää järjestäisi kotoutumiskoulutuksia. Koulutus maksaisi enemmän. Kunnat joutuisivat etsimään uudelle tehtävälleen rahoituksen, joka heikentäisi kuntatalouden tilannetta. Samaan aikaan kansanopistojen yksi suurimmista tulolähteistä katoaisi ja sen seurauksena monen kansanopiston tulevaisuus on suuri kysymysmerkki. 

Kansanopistot ovat merkittävä ja ketterä osa suomalaista koulutusjärjestelmää. Kansanopistojen suorittamasta kotoutumiskoulutuksesta on erittäin hyviä kokemuksia. Näin on esimerkiksi kotimaakunnassani Etelä-Pohjanmaalla. Asia on myös hyvin tärkeä Etelä-Pohjanmaalla, sillä maakunnassa on paljon ukrainalaisia pakolaisia ja turvapaikanhakijoita. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus suhtautuu kansanopistojen suorittamaan maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukseen ja 

aikooko hallitus mahdollistaa tulevaisuudessakin kansanopistojen roolin tässä koulutuspalvelussa?

Helsingissä 26.6.2024 

Antti Kurvinen kesk.

Jaa tämä ystävällesi