Antti Kurvinen

Päivän tukija: Jouko Mäkinen, Kauhava

Jaa tämä ystävällesi

\"jouko\"

\”Olen päässyt näkemään hyvin läheltä Antin kyvyt hoitaa yhteisiä asioita kuluneiden kuuden vuoden aikana ollessani valtuutettuna ja valtuuston puheenjohtajana. Mielestäni Antti on ensisijaisesti yhteistyöhaluinen sillanrakentaja ja ongelmien ratkoja.

On hienoa, että Antilla on yhtenä teemana turkistalouden puolustaminen. Turkistarhaus on meidän alueen kunnille hyvin merkittävä verotulon lähde, jopa elinehto. Toimiala tarvitsee asiallisen puolestapuhujan, sillä se on laillinen ja arvostettu elinkeino.

Antti on istunut nyt myös maakuntahallituksessa ja päässyt sitä kautta näkemään laajemmin tämän maakunnan kuntien ja asukkaiden ongelmat. Antin juristin koulutus antaakin hyvän lähtökohdan puolustaa alueellemme tärkeitä ja merkityksellisiä asioita.

Eduskunta on paikka, jossa säädetään lait. Siellä tarvitaan asiansa osaavia henkilöitä, ja tällöin juristin koulutus korostuu. Lakien valmisteluvaiheessa ja niitä säädettäessä, perustuslaki täytyy tuntea. Sote-valmistelu on valitettavasti hyvä esimerkki siitä, miten paljon on käytetty kallista aikaa hukkaan ja tehty turhaa työtä. Mielestäni on ihan käsittämätöntä, että useat virkamiehet ja ministerit tekevät valmistelutyötä, ja sitten kun se lopulta saadaan perustuslakivaliokunnan käsittelyyn, todetaan, että se onkin perustuslain vastainen.

Nuoresta iästään huolimatta Antti omaa myös vahvan poliittisen kokemuksen, joka on myös ensiarvoisen tärkeää, kun alueen ääni halutaan saada kuuluville valtakunnan tasolla.\”

– Jouko on eläkkeellä oleva maanviljelijä, entinen Kauhavan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja kaupungin virkamies.

Jaa tämä ystävällesi