Antti Kurvinen

Kurvinen: Uusi hallitus parantaa oikeusturvaa ja rikosten uhrien asemaa

Jaa tämä ystävällesi

Tiedote 3.6.2019

Keskustan kauhavalainen kansanedustaja Antti Kurvinen on tyytyväinen uuden hallitusohjelman linjauksiin oikeusvaltion kehittämisestä. Kurvinen toimi Keskustan neuvottelijana hallitusneuvottelujen pöydässä 3.1, joka käsitteli oikeuspolitiikkaa, ihmisoikeuksia ja demokratian kehittämistä. Hän on siviiliammatiltaan juristi.

– Uusi hallitus panostaa heikommassa asemassa olevien henkilöiden suojeluun ja tavallisten ihmisten oikeusturvan parantamiseen. Esimerkiksi lähisuhdeväkivallan ja ihmiskaupan uhrien, vanhusten, vammaisten ja vähemmistöjen asemaa kohennetaan, sanoo Kurvinen.

Syntymässä oleva hallitus aikoo toteuttaa oikeudenhoidossa monta sellaista merkittävää reformia, jotka parantavat ihmisten oikeusturvaa ja pääsyä oikeuksiinsa. Tulossa olevat uudistukset tulevat myös todennäköisesti säästämään valtion menoja. Uuden hallituksen uudistukset oikeuspolitiikassa vastaavat myös mm. Suomen Lakimiesliiton ”Oikeus kuuluu kaikille”-kampanjan vaatimuksiin.

– Oikeudenkäynneissä henkilötodistelun vastaanottaminen keskitetään käräjäoikeuksiin niin, että todistelu taltioidaan ja hovioikeudessa ja korkeimmassa oikeudessa henkilötodistelu seurataan pääosin nauhoituksista. Tämä uudistus todennäköisesti lyhentää oikeudenkäyntien kestoa ja säästää kustannuksia. Sovittelun käyttöä lisätään kaikissa sellaisissa asioissa, joissa se ei uhkaa haavoittuvassa asemassa olevaa osapuolta. Sovittelun mahdollisuuksia lisätään myös pienyrittäjille ja hallinto-oikeudellisiin valitusasioihin.

– Oikeuden saaminen varsinkin riita-asioissa on Suomessa erittäin kallista. Pahimmillaan oikeudenkäynti voi tuhota ihmisen talouden. Karkeasti sanottuna Suomessa oikeutta saa erittäin köyhä tai erittäin rikas; keskituloiselle oikeudenkäynnit ovat valtava riski. Tämän vuoksi uusi hallitus selvittää oikeudenkäyntikulujen määräytymisperusteet kuluriskin alentamiseksi. Lisäksi selvitetään oikeusavun tulorajojen nostamista, keskituloisten oikeusavun saatavuutta ja oikeusturvavakuutusten parantamista, linjaa Kurvinen.

Uusi hallitusohjelma parantaa monella tavalla rikosten uhrien ja heidän läheistensä asemaa. Lisäksi ihmisten koskemattomuuteen kohdistuvien rikosten, kuten seksuaali- ja väkivaltarikosten, rangaistuksia kiristetään ja varmistetaan, että näiden rikosten seuraamukset ovat riittäviä ottaen huomioon tekojen vahingollisuus.

– Uusi hallitus tulee turvaamaan rikosten uhreille ja henkirikosten uhrien omaisille paremman tuen ja mahdollisuuden saada korvauksia muun muassa henkisestä kärsimyksestä Valtiokonttorilta. Rikoslain seksuaalirikoksia koskeva osio uudistetaan kokonaan sillä tavalla, että koskemattomuus ja seksuaalinen itsemääräämisoikeus ovat uudistuksen pohjana. Suostumus otetaan raiskauksen tunnusmerkistöksi. Myös vaarallisten väkivaltarikollisten vapautumista esimerkiksi elinkautisesta otetaan tiukempaan tarkasteluun, kertoo juristiedustaja.

Antti Kurvinen on tyytyväinen myös, että hallitusohjelmassa linjataan, ettei tulevalla vaalikaudella lakkauteta eikä keskitetä tuomioistuimia, ulosoton toimipaikkoja eikä vankiloita.

Lisätietoja: Antti Kurvinen, puh. 044 751 4257

Jaa tämä ystävällesi