Antti Kurvinen

Kurvinen teki talousarvioaloitteita Etelä-Pohjanmaan teiden parantamiseksi

Jaa tämä ystävällesi

3.10.2018

Kauhavalainen Keskustan kansanedustaja Antti Kurvinen jätti eduskunnalle vuoden 2019 valtion budjettiin kuusi talousarvioaloitetta koskien Etelä-Pohjanmaan maakunnan eri teiden parantamista.
Kurvinen esittää eduskunnalle, että 4 miljoonaa euroa osoitettaisiin valtatie 18 Laihia – Seinäjoki välin parantamisen ensimmäisen vaiheen suunnitteluun ja toteuttamiseen.

– Vt 18 kehittämisestä ja parantamisesta välillä Laihia – Seinäjoki on olemassa palvelutasoanalyysi ja suunnitelma parantamistoimenpiteistä, joka on valmistunut Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimesta vuonna 2017. Laihia-Seinäjoki -yhteysväli, joka on pituudeltaan 47,4 km, on osa kahden maakuntakeskuksen Vaasan ja Seinäjoen välistä kehityskäytävää. Sekä Seinäjoki että Vaasa ovat kasvavia ja kehittyviä kaupunkeja, jotka muodostavat entistä enemmän yhteisen työssäkäyntialueen, Kurvinen perustelee aloitettaan.

Toisessa talousarvioaloitteessaan Kurvinen esittää eduskunnalle 9, 6 milj. euron määrärahan lisäämisestä valtatien 19 Patruunatehtaantie eritasoliittymän toteuttamiseen Jouttikalliolla Lapualla.

– Etelä-Pohjanmaan valtaväylä, valtatie 19, palvelee pitkämatkaista liikennettä, Seinäjoen, Kauhavan ja Lapuan kaupunkiseutujen välistä pendelöintiä sekä kaupunkien maankäyttöä ja elinkeinoelämää. Eritasoliittymän toteuttaminen olisi erittäin tärkeää niin vt 19 liikenneturvallisuuden parantamiseksi kuin Lapuan kaupungin kehittämiseksi, hän painottaa.

Kurvinen esittää 3 miljoonan euron määrärahan lisäämisestä valtatien 18 Isonkyrön eritasoliittymän suunnitteluun ja toteuttamiseen. Eritasoliittymään on varauduttu myös Isonkyrön kunnan asema- ja yleiskaavoituksessa.

Niin ikään kauhavalainen kansanedustaja esittää Kauhava-Lappajärvi väylän maantie 733 perusparannuksen suunnitteluun ja parannuksen toteuttamiseen 3,15 miljoonaa.

– Mt 733 on tärkeä seudullinen tie. Sillä on kuitenkin myös maakunnallista merkitystä, sillä Lappajärvellä on yksi Etelä-Pohjanmaan vilkkain matkailusektori. Monet matkailijat saapuvat Kauhavan rautatieaseman kautta, mistä reitti Lappajärvelle kulkee mt 733 kautta. Lappajärvellä on myös paljon vapaa-ajan asutusta ja ns. kakkosasuntoja, perustelee Kurvinen tätä aloitettaan.

Pienemmistä tiehankkeista Kurvinen esittää Lapuan Jokitien perusparannukseen ja päällystämiseen 150 000 euroa sekä 250 000 euroa kevyen liikenteen väylän rakentamiseksi Nurmonjoentielle Tepontie- Latikan asemakaava-alue Seinäjoella. Nurmonjoentien kevyen liikenteen väylän aloitteen on allekirjoittanut myös ähtäriläinen kansanedustaja Mikko Savola (kesk.).

Jaa tämä ystävällesi