Antti Kurvinen

Kohtuuhintaisia asuntoja kaupunkeihin ja maalle rakentamisen vapaus, asunnottomuus puolitettava

Jaa tämä ystävällesi

Keskustan asuntopolitiikan linjaus:
Kohtuuhintaisia asuntoja kaupunkeihin ja maalle rakentamisen vapaus, asunnottomuus puolitettava
 
Keskusta edistäisi kohtuuhintaista asumista etenkin pääkaupunkiseudulla ja suurimmissa kaupungeissa lisäämällä hintasäänneltyä asuntotuotantoa.
 
Suomeen tarvitaan uusia hintasäännellyn asumisen muotoja, joiden luomiseen esimerkiksi kunnat voivat haastaa rakennuttajia. Kunnat voivat edesauttaa ongelmien ratkaisemista takaamalla edulliset tonttivuokrat ja pitämällä muut asumiseen liittyvät maksut kohtuullisina, Keskusta katsoo kuntavaalien asuntopolitiikan linjauksessaan.
 
 
– Kohtuuhintaisten asuntojen pula, eriarvoistuminen ja muut kärjistyneet ongelmat etenkin suurimmissa kaupungeissa ovat seurausta niiden valtapuolueiden epäonnistuneesta kaupunkipolitiikasta. On suunnanmuutoksen aika. Tarvitaan kestävää kaupunkikehitystä, linjauksen valmistelua vetänyt Keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Antti Kurvinen sanoo.
 
 
Asumisen kustannusten jatkuva nousu on kasvattanut samalla asumistuen menoja huomattavasti. Asumistuesta on vaarassa tulla vuokrankorotusautomaatti, joka ohjaa yhteiskunnan tukea suoraan suurempina voittoina etenkin alan suurimmille toimijoille. Keskusta katsoo, että asumisen tukemisessa painopistettä on siirrettävä asuntotuotannon tukemiseen. Tämä helpottaa kohtuuhintaisten asuntojen tuottamista markkinoille.
 
Osana hintasäännellyn asumisen lisäämistä Keskusta esittää voimakasta opiskelija-asuntojen lisärakentamista Suomessa. Ratkaisulla uudistettaisiin vuokramarkkinoita niin, että esimerkiksi työssäkäyvien käyttöön vapautuisi asuntoja opiskelijoilta.
 
Suurin hätä asumisessa on pääkaupunkiseudulla, jossa vuokrien korkea hinta näkyy opiskelun ohella tehdyn työn lisääntymisenä sekä valtion asumistukien merkittävänä kasvuna. Tilannetta tulee helpottaa konkreettisilla toimenpiteillä, joista yksi on Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen erityisryhmille suunnatun investointiavustuksen myöntövaltuuden nostaminen.
 
Keskusta esittää yhtenä ratkaisuna eläkeläisten ja laajemmin ikäihmisten nykyistä edullisempaan, mutta laadukkaaseen asumiseen asumisoikeusasumista. Keskusta tukee uudistuksia, joiden myötä määräaikaisen asumisoikeusasunnon hakeminen on mahdollista. Hakua voi myös nopeuttaa perustellulla asunnon tarpeella. Asumisoikeusasuntojen hallintamuotoa on voitava muuttaa nykyistä helpommin.
 
Keskusta edistäisi osuuskuntamuotoista asumista vaihtoehtona etenkin perheille. Keskusta esittää ratkaisua, jossa osuuskunnassa voi olla tarjolla niin hallintaoikeus- kuin vuokra-asuntoja. Tämä mahdollistaa osuuskuntaan mukaan pääsemisen erilaisilla tulotasoilla. Osuuskunta-asuminen tuo uuden vaihtoehdon isomman perheasunnon hankintaan.
 
Hallintaoikeudesta omistaja maksaa vain kohtuullisen osan asunnon kokonaiskustannuksista, mitä vastaan saa elinikäisen oikeuden asua asunnossa. Vuokra-asumisvaihtoehdossa jäsen on vuokralla osuuskunnan omistamassa kohtuuhintaisessa asunnossa.
 
Keskusta katsoo, että asumisen ja rakentamisen vapaus on mahdollistettava myös haja-asutusalueella, eikä sitä saa hankaloittaa turhilla määräyksillä. Turhan byrokratian purkamiseksi maankäyttö- ja rakennuslakia uudistetaan Keskustan johdolla. Kaavapäätöksistä valittaminen on perusteltua rajata niihin, joita asia koskee. Se vähentää turhia valituksia ja jouduttaa investointeja. Valitusoikeuden kaventamisen vastapainona kuntalaisten osallistumista kaavaprosessiin tulee lisätä.
 
Keskusta kannattaa monikuntalaisuutta, jossa ihminen voisi halutessaan siirtää osan kunnallisverotuloistaan toiselle paikkakunnalle ja vastineeksi saada käyttöönsä kunnan palveluja.
 
Keskustan tavoitteena on puolittaa asunnottomuus vuoteen 2021 mennessä ja poistaa asunnottomuus Suomesta kokonaan vuoteen 2025 mennessä. Sosiaali- ja terveyspalvelu- sekä maakuntauudistus mahdollistaa kotikunnan asumispalvelujen sekä maakunnan sosiaalipalvelujen tiiviimmän yhteistyön asunnottomuuden torjumisessa. Mukaan tarvitaan myös kansalaisjärjestöt, joilla on vahvoja tuloksia asunnottomuuden vähentämisessä
 
Koko linjaus: http://www.keskusta.fi/Suomeksi/Politiikka/Asumisen-linjapaperi

 

Jaa tämä ystävällesi