Antti Kurvinen

Keskustan Kurvinen vaatii EU:ta kirkastamaan läheisyysperiaatteensa

Jaa tämä ystävällesi

Keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Antti Kurvinen vaatii Euroopan unionilta uudistumista ja lähentymistä kansalaisiin. Iso-Britannian Brexit-kansanäänestys oli \”viimeinen varoitus\”: ellei unioni uudistu avoimempaan ja kansanvaltaisempaan suuntaan, tarkoittaa se nykymuotoisen EU:n loppua. Kurvinen korostaa EU:n subsidiariteetti- eli läheisyysperiaatetta. Unionissa pitää käydä vakava keskustelu ja työnjako siitä, mihin asioihin Bryssel puuttuu ja mitkä asiat ovat järkevämpää ja tehokkaampaa hoitaa jäsenvaltiotasolla.

– Euroopan unionia tarvitaan ja EU:sta on kiistatta ollut valtavasti hyötyä mantereemme kehitykselle. EU:ta tarvitaan jatkossakin edistämään kauppaa ja tervettä kilpailua, ilmasto- ja ympäristöongelmien ratkomisessa ja hallitsemaan maahanmuuttoa ja vastustamaan kansainvälistä rikollisuutta. EU:ssa pitäisi viimeistään brittien vastalauseen jälkeen kuitenkin ymmärtää se, että unionin ei pidä sekaantua jokaiselle elämänalueelle ja pyrkiä keskusjohtoisesti viemään kaikkea poliittista valtaa jäsenmailtaan, linjaa Kurvinen.

– Unionin perussopimuksissa ja EU-oikeudessa on vuosikymmeniä tunnustettu läheisyysperiaatteen olemassaolo. Valitettavasti se on jäänyt varsinkin viimeisen 20 vuoden aikana julistukseksi. EU on pyrkinyt ulottamaan kouransa kaikkeen yhteiskunnalliseen toimintaan. Ei voi olla jatkossa enää niin, että Yhdysvaltojen osavaltioiden itsemääräämisoikeus on isompi kuin EU-jäsenmaan.

Keskustan varapuheenjohtaja Kurvinen arvostelee EU:ta ja erityisesti sen hallintoa tiiviimmän liittovaltion luomisesta salakavalasti. EU:ta on syvennetty pikkuhiljaa kohti keskusjohtoisempaa järjestelmää kysymättä eurooppalaisten mielipidettä. Jatkossa päätökset yhteistyön syventämisestä on tehtävä avoimesti ja demokraattisten prosessien kautta. EU:ssa on saatava aikaan selkeämmät valtasuhteet sen toimielinten välillä ja lisättävä parlamentarismia.

– Vaaleilla valittujen päättäjien – niin Euroopan parlamentissa kuin kansallisissa parlamenteissa – on oltava vahvimmat vallankäyttäjät EU:ssa virkamiesten sijaan. Toivoisin myös, että unionissa lanseerattaisiin eräänlainen \”itsenäisyystakuu\”: takuu siitä, mitkä asiat ainakin jäsenvaltio saa päättää itse. Nyt moni EU-kansalainen pelkää, että unionista tehdään liittovaltio hivuttamalla salaa. EU:n on annettava takuu eurooppalaisten kansojen itsenäisyydelle yhteistyöstä huolimatta, sanoo Kurvinen.

Keskustan varapuheenjohtaja Antti Kurvinen puhui EU-politiikasta Keski-Suomen keskustalaisten kesäjuhlissa Toivakassa lauantaina.

Jaa tämä ystävällesi