Antti Kurvinen

Kivisaari, Kurvinen ja Savola tyytyväisiä: Eduskunnan jakovaroista rahaa maakuntaan

Jaa tämä ystävällesi

Tiedote 11.12.2020

Keskustan eteläpohjalaiset kansanedustajat Pasi Kivisaari, Antti Kurvinen ja Mikko Savola ovat tyytyväisiä siihen, että ensi vuoden eduskunnan jakovarasta saatiin hyvä siivu alueellemme. Koko jakovaran suuruus oli tänä vuonna 40 miljoonaa euroa.

– Keskustalaisina edustajina ajamme kotimaakunnan asiaa ja hallitustyöllä saadaan aikaan tuloksia. Tarpeellisia hankkeita on paljon ja niiden ajaminen vaatii pitkäjänteistä työtä, Kivisaari, Kurvinen ja Savola korostavat.

Tiehankkeista, joihin suunnattiin 18.1 miljoonaa, Keskustapiirin alueelle kohdistuu suoraan 1.25 miljoonaa euroa. Lisäksi valtionvarainvaliokunta pitää välttämättömänä, että vuoden 2021 aikana huolehditaan Kauhajoella sijaitsevan Päntäne—Isojoki‐tie-hankkeen loppuun saattamisesta.

Rahoituksen saaneet tiehankkeet:
– Kätkäjoentien perusparannuksen loppuun saattaminen, Alavus: 300 000 euroa
– Harjumäentien parantaminen, Ilmajoki: 450 000 euroa
– Vaasan satamatien suunnittelu: 500 000 euroa

Kansanedustajat näkevät erityisen tärkeänä panostukset Kauhavan lentokentän harjoitustoimintaan, vienninedistämiseen sekä valtakunnallisiin lisäyksiin, joista maakuntiimme saadaan rahoitusta.

Merkittäviä lisäyksiä ovat:
– Kauhavalla toteutettavien ilmavoimien lentotoimintaharjoitusten järjestämiseen 200 000 euroa
– Pienten- ja keskisuurten pohjalaisyritysten vientiä edistävän Viexpon toimintaan 150 000 euroa
– Vesistöjen kosteikkojen kunnostamiseen valtakunnallisesti 300 000 euroa, valiokunnan korostaessa erityisesti Kortesjärven Saarijärven kunnostamista
– Valtakunnallinen yksityisteiden avustus nostetaan 13:sta 30 miljoonaan euroon

Valtionvarainvaliokunta antoi budjettimietintönsä perjantaina 11.12.2020.

Lisätiedot:
Pasi Kivisaari 050 347 9334, Antti Kurvinen 044 751 4257, Mikko Savola 040 575 8498

Jaa tämä ystävällesi