Antti Kurvinen

Pohjalainen: \”Vaasan sairaalapäivystys mittaa perustuslakivaliokunnan osaamista\”

Jaa tämä ystävällesi
Julkaistu Pohjalaisessa 24.11.2016
PÄÄKIRJOITUS (s. 2)
Pirjo Rautio
Perustuslakivaliokunnan käsittely saattaa paljastaa tärkeän asian. Valiokunnan jäsenet eli eri puolueiden kansanedustajat vakuuttavat usein, että työn ohjenuorana on perustuslainmukaisuuden tulkinta. Puoluepolitiikka jää sanojien mielestä aina valiokunnan oven ulkopuolelle. Onko nytkin näin?
Hallituksen sote-esityksen valiokuntakäsittely on merkittävä, vaikka eduskunta sanoo viimeisen sanan.
Valiokunnassa kuultujen asiantuntijoiden kautta on tullut kuohuttava tieto. Sen mukaan lakiesitys sairaalapäivystyksestä voi olla lainvastainen (Pohjalainen 23.11.). Vaasa ja Seinäjoki kilpailisivat yhä päivystyksestä.
Jos laki halutaan saada hyväksyttyä eduskunnassa normaalina lainmuutoksena, Vaasan on saatava Seinäjoen paikka laajan päivystyksen sairaalana tai laajoja yksiköitä pitää perustaa kahdentoista sijaan kolmetoista.
Näin sanoo Åbo Akademin julkisoikeuden professori Markku Suksi, joka oli jo kuultavana valiokunnassa.
Valiokunta voi kumota koko sote-esityksen perustuslain vastaisena tai edellyttää, että esitystä muutetaan valiokunnan suosittelemalla tavalla.
Kielikysymys nostaa professorin mukaan Vaasan keskussairaalan laajan päivystyksen sairaalaksi. Perustuslain mukaan tasavahvoista malleista pitää valita se, joka turvaa parhaiten kielelliset perusoikeudet.
Hallitus tulkitsi valiokunnan vuonna 2014 antamaa lausuntoa siten, että kielelliset perusoikeudet voivat joustaa, kun haetaan sopivaa aluejakoa.
Päivystyksen arviointi perustuslakivaliokunnassa uhkaa politisoitua. Käsittely mittaakin nyt 17-jäsenisen valiokunnan luonnetta ja osaamista.
Hallituspuolueilla on 11 valiokuntapaikkaa, oppositiolla kuusi. Hallituksesta keskustalla on viisi, kokoomuksella ja perussuomalaisilla kolme.
Perustuslain tulkintaerot horjuttavat puolueitten välejä ja ihmisten luottamusta koko laintulkintaan.
Kauhavalainen kansanedustaja ja valiokunnan jäsen Antti Kurvinen (kesk.) paheksuu tänään Pohjalaisessa (24.11.) luottamuksellisen tiedon ennenaikaista julkituloa.
Tuota paheksuntaa tärkeämpää olisi miettiä asiantuntijan viestiä esityksen perustuslaillisesta ongelmasta.
Selvää on, että viime kädessä Suomi kunnioittaa perustuslakiaan. Vielä uskotaan 13 päivystyssairaalaan.
Jaa tämä ystävällesi