Antti Kurvinen

Työpöytä on nyt siivottu

Jaa tämä ystävällesi

Oman reilun vuoden mittainen kauteni maa- ja metsätalousministerinä on nyt päättynyt. Toivotan seuraajalleni Sari Essayahille mitä parhainta menestystä tässä erittäin vaikeassa, mutta myös erittäin hienossa tehtävässä.

Ajattelin muutamalla sanalla summata tätä kulunutta vuotta. Tulin erittäin pitkäaikaisen ministeri Jari Lepän seuraajaksi tähän tehtävään hallituskauden viimeiselle vuodelle ja vaalien alle. Täytyy sanoa,  että hyppy todellakin oli kliseinen hyppy liikkuvaan junaan, joka lähes oli jo asemalla.

Yksi merkittävimpiä aikaansaannoksia tämän vuoden osalta oli se, että pääsin viimeistelemään suomen uuden CAP-kauden eli uuden maataloustukikauden ohjelman viime kesänä.

Se on valtavan iso kokonaisuus ja siitä ehkä nostaisin tärkeimpänä asiana esille sen, että saimme estettyä tarpeettomat ja vaikeat rajoitukset niin sanotuille turvepitoisille pelloille.

Ukrainan sodan aiheuttama kustannuskriisi on ollut hyvin leimaava tälle omalle lyhyelle kaudelleni ja useita kriisivälineitä onkin käytetty. Kiinteistövero poistettiin vuodelta 2022 maatilojen rakennuksilta. Olin itse viimeistelemässä edeltäjäni tekemää huoltovarmuuspakettia ja parasta aikaa tiloille maksetaan 96 miljoonan euron kustannustukea lannoitteisiin ja sähköön.

Yksi ehkä kaikista kauaskantoisempia lakeja ja päätöksiä omalla kaudellani on ollut uuden eläinten hyvinvointilain säätäminen. Meillä on nyt olemassa moderni laki, joka säätelee kaikkia eläinten pitoa lemmikeistä tuotantoeläimiin, parantaa eläinten oloja, mutta ei kiellä mitään eläinten pidon muotoa.

Iso asia myös kaudellani oli tarve maataloustukien aikaistamiselle esimerkiksi nautapalkkioiden osalta. Lisäksi pyrin tekemään sen, mitä vuodessa pystyy tekemään reilumman ruokakaupan eteen niin, että tuottaja saisi isomman osan leivän ja lihan hinnasta

Metsäpolitiikassa isoin asia oli metsäedunvalvonta EU:ssa. Vaikuttaminen EU:n vähän erikoisiinkin lakiesityksiin. Perustimme muun muassa metsäisten EU- maiden kesken For forest- ryhmän.

Tärkein asia minusta on se, että suomalainen pelto, suomalainen ruoka, suomalainen metsä ja suomalaiset metsätuotteet eivät ole globaalien ympäristö- ja ilmasto-ongelmien aiheuttajia. Ne ovat ratkaisu näihin ongelmiin. Parhaimmillaan ne ovat myös ratkaisu talouskasvuun, työllisyyteen ja myös turvallisuuskysymyksiin. On tärkeää, että ollaan omavaraisia.

Mielestäni suomalainen maa- ja metsätalous on turvallisuustyötä ja se on maanpuolustustyötä. Pitäkää käytännön ammattilaiset ja yrittäjät tämä mielessä.

Kiitoksia kaikille kuluneesta vuodesta ja osoittamastanne tuesta.

Pöytä on nyt putsattu ja minä lähden.

Antti Kurvinen

Kansanedustaja

Jaa tämä ystävällesi