Antti Kurvinen

Sähkötukia kotitalouksille sekä maataloustuottajille

Jaa tämä ystävällesi

Edellisvuosiin verrattuna sähkö on kallista, koska Venäjän aloittaman hyökkäyssodan myötä venäläisen energian saatavuus on käytännössä loppunut. Pientä positiivista näkymää sähkömarkkinoilla kuitenkin on, sillä sähkön pörssihinta on tammikuussa ollut laskussa joulukuuhun verrattuna sekä sähkön myyjät ovat alkaneet tarjota aiempaa halvempia sähkösopimuksia.

Sähkön hinnan nousu on asettanut yhä useamman suomalaisen haastavaan asemaan sähkölaskujen kanssa. Tässä tilanteessa suomalaisten tukemiseksi hallitus on etsinyt lisäratkaisuja sähkölaskujen kohtuullistamiseksi.

Sähkön arvonlisäveroa alennettiin määräaikaisesti 10 prosenttiin joulu-huhtikuuksi. Tämä muutos auttaa kaikkia sähkölaskuja maksavia. Kotitalouksille saatiin ylimääräinen kotitalousvähennys. Tähän verovähennykseen ovat oikeutettuja kaikki, joiden tammi-huhtikuun sähkökulut ylittävät 2 000 euroa. Näissä kuluissa huomioidaan sähkön hinta sekä perusmaksu, mutta ei sähkönsiirtoa. Vähennystä voi saada 60 % niistä tammi-huhtikuun sähkökuluista, jotka ylittävät 2 000 euroa ja sähkövähennystä voi saada korkeintaan 2 400 euroa vakituiseen asuntoon.

Pienituloisia kotitalouksia hallitus tukee erityisellä sähkötuella. Sähkötukea maksetaan niille kotitalouksille, jotka eivät pysty hyödyntämään sähköenergialaskun perusteella myönnettävää kotitalousvähennystä. Myös eläkkeensaajan asumistuen lämmitysnormia on korotettu tammikuusta alkaen 57 prosenttia. Yleisen asumistuen lämmitysnormia ja omakotitalon hoitonormia korotettiin vastaavalla prosentilla.

Hallitus on suunnannut tukitoimia myös maataloudelle. Viime viikolla päästiin sopuun hallituksen maataloudelle suuntaamista sähkö- ja lannoitetuista ja se lähti lausuntokierrokselle. Molemmista esityksistä on sovittu, että lopulliset päätökset tehdään lausuntokierroksen jälkeen lisätalousarviosta päätettäessä. Tällä tuella korvattaisiin osittain sähkön ja lannoitteiden hinnannoususta aiheutuvaa tuotantokustannusten nousua.

Sähkö- ja lannoitetuki osaltaan varmistaa kotimaisen ruuantuotannon jatkumista ja huoltovarmuuden säilymistä tilanteessa, jossa tuotannon kannattavuus ja alkutuottajien maksuvalmius ovat heikentyneet. Tämä on hyvä ensiaputoimi erityisesti kotieläintiloille, jotka painivat nousseiden kustannusten kanssa. Pitkän aikavälin kannattavuusongelmia tämä ei kuitenkaan ratkaise. Tuottajan tulee saada tekemästään työstä reilumpi korvaus ja sen eteen teen töitä jatkossakin.

Maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen

Teksti julkaistu Järviseudun Sanomissa 18.1.2023

Jaa tämä ystävällesi