Antti Kurvinen

Perustuslaki ja sairaalat

Jaa tämä ystävällesi

Ilkassa on noussut esiin useammasta näkökulmasta laajan päivystyksen sairaalat suhteessa perustuslain takaamiin perusoikeuksiin ja eduskunnan perustuslakivaliokunnan työskentelyyn. Ilkan pääkirjoituksessa 28.10. todettiin, että hallituksen esitys sairaaloista ”voi muuttua ainoastaan perustuslakivaliokunnassa”. Pääkirjoituksessa todettiin, että allekirjoittaneella ja RKP:n puheenjohtajalla Anna-Maja Henrikssonilla on vielä ”vaikuttamisen paikka” perustuslakivaliokunnan käsittelyssä. RKP:n nuorisojärjestön edustajat taasen 2.11. arvostelivat näkemystäni siitä, että protestit Vaasan sairaalan puolesta ovat osin RKP:n oppositiopolitiikkaa.

Ymmärrän erittäin hyvin vaasalaisten ja Rannikko-Pohjanmaan huolen oman sairaalan tulevaisuudesta. Terveyspalvelut ovat tärkeimpiä julkisia palveluja. Parasta olisi, jos Vaasa saisi laajan päivystyksen statuksen Seinäjoen rinnalle. Kuitenkin Vaasan keskussairaalan tulevaisuudesta on mielestäni maalattu todellisuutta synkempi kuva. Erikoissairaanhoito jatkuu Vaasassa. Turun erva-alueen sisällä voidaan Vaasassa ylläpitää päivystystä.

Olen sekä suljetuissa palavereissa että julkisuudessa kehottanut vaasalaisia rakentamaan omaa mallia ja viemään sitä eteenpäin yhdessä hallituksen kanssa. Samassa yhteydessä olen todennut, että Vaasan asialle ei ole hyväksi pelkkä ruotsin kielestä puhuminen. Olen vilpittömässä mielessä yrittänyt auttaa vaasalaisia lobbauksessa kertomalla, että sairaalan puolesta puhuminen pelkillä kieliargumenteilla ärsyttää Helsingissä.

Viestini on mennyt huonosti perille. Moni rannikon vaikuttaja on halunnut rakentaa vastakkainasettelua hallituksen ja alueen välille. Tämä on huono strategia ja en voi ymmärtää sitä minään muuna kuin oppositiopolitiikkana.

RKP-nuorten kirjoitus edustaa Suomessa muotiin tullutta perustuslailla politikointia. Milloin mikäkin esitys tai uudistus leimataan heti perustuslainvastaiseksi. Suomen järjestelmässä perustuslainmukaisuutta ei ratkaista tiedotteilla, vaan perustuslakivaliokunnan (PeV) valvonnalla. 

PeV:ssa asioita käsitellään puhtaasti oikeudellisina kysymyksinä. PeV arvioi lakiesitysten valtiosäännön mukaisuutta. PeV ei muuta esityksiä, vaan ainoastaan lausuu, onko käsiteltävänä oleva esitys säädettävissä tavallisena lakina vai ei.

Poliittisesti olen valmis viemään hallituksen esitystä sairaaloista eteenpäin. Kuitenkin PeV:n käsittelyssä velvollisuuteni on vain ja ainoastaan arvioida esityksen valtiosääntöoikeudellista puolta asiantuntijoiden lausuntojen pohjalta. Siinä mielessä en voi siellä ”vaikuttaa” esitykseen.

Toivon, että PeV:n jäsenenä RKP:n Henriksson kykenee myös toimimaan juristina eikä oppositiopoliitikkona. Muu olisi erittäin ikävää Suomen poliittiselle ja oikeusjärjestelmälle.

Antti Kurvinen
Kansanedustaja, lakimies (kesk.)
Kauhava

Jaa tämä ystävällesi