Antti Kurvinen

Ministerit Kurvinen ja Paatero: Nuoret mukaan hyvinvointialueiden päätöksentekoon

Jaa tämä ystävällesi

Tiedote 2.11.2021
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Valtiovarainministeriö

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk.) ja kuntaministeri Sirpa Paatero (Sdp) lähettivät yhteisen kirjeen hyvinvointialueen valmistelijoille alueellisten nuorisovaltuustojen huomioimisesta hyvinvointialueiden rakentamisessa.

Yhteiskirjeen tarkoituksena on muistuttaa nuorten osallisuuden lisäämisen tärkeydestä hyvinvointialueiden rakentamisen yhteydessä.
Ministerit muistuttivat kirjeessään niin hallintosääntöihin kirjattavista lauseiden merkityksestä, kuin nuorten kohtaamien haasteiden ratkaisemisen tärkeydestä.

Ministereiden mukaan nuorten osallisuuden tulee näkyä hyvinvointialueuudistuksessa kautta linjan. Osallisuus tarkoittaa nuorten mukaan ottamista sotepalveluiden suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassa.

– On olennainen ero kuulemmeko, vai kuuntelemmeko nuoria päätöksenteon eri portailla. Kuuleminen ei monesti johda mihinkään. Kuunteleminen on puolestaan aitoa vuorovaikutteista osallistamista, joka johtaa aitoihin ratkaisuihin, toteaa tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen.

Ministerit muistuttavat yhteiskirjeellään hyvinvointialueiden lainsäädännön velvoittavan asettamaan nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi hyvinvointialueen nuorisovaltuuston.

– Kuntapuolella nuorten osallisuus sekä nuorisovaltuustojen asema on jo vakiintunut. On tärkeää, että saamme samat, hyvät käytännöt mukaan myös hyvinvointialueille heti alusta alkaen, muistuttaa kuntaministeri Sirpa Paatero.
Nuorten osallisuuden eteen on tehty monia toimia niin kunnissa kuin maakunnissakin. Ministereiden mukaan jo tehty työ tulee hyödyntää.

– Meidän aikuisten tehtävänä on osata kysyä, kuunnella ja antaa tilaa nuorten toteuttaa itseään ja kasvaa turvassa. Nuorilla on sanottavaa, uusia ideoita ja kykyä kantaa vastuuta. Kysymys kuuluu, annammeko me aikuiset sille tilaa ja mahdollisuuksia? Osallisuudesta kasvaa vahva Suomi, sanovat ministerit.

Kulttuuri- ja tiedeministerin vastuualueelle ja johdettavaksi kuuluu nuorisolain mukaisesti nuorten osallisuus.
Kuntaministerin vastuulla on kuntalaki, jossa säädetään nuorten osallisuudesta nuorisovaltuuston osalta. Nuorten osallisuudesta säädetään myös sote-järjestämislaissa.

Lisätietoja:
Ministeri Kurvisen erityisavustaja Antti Varis, p. 029 533 0195 Ministeri Paateron erityisavustaja Tiina Isotalus, p. 0295 530 213
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Jaa tämä ystävällesi