Antti Kurvinen

Kurviselle paikat hallinto- ja perustuslakivaliokuntiin

Jaa tämä ystävällesi

Keskustan eduskuntaryhmä jakoi viime perjantaina puolueryhmänsä valiokuntapaikat. Paikat vahvistettiin tiistaina eduskunnan täysistunnossa, jolloin kauhavalainen kansanedustaja Antti Kurvinen nimettiin varsinaiseksi jäseneksi hallintovaliokuntaan ja perustuslakivaliokuntaan. Kurvinen nimettiin myös varajäseneksi tarkastusvaliokuntaan ja Kansaneläkelaitoksen (Kela) valtuustoon.

– Hallintovaliokunta on itselleni erityisen mielenkiintoinen paikka. Siellä tullaan käsittelemään juuri nyt mielenkiintoisia rakenteellisia vaiheita elävän alue- ja paikallishallinnon asioita sekä näiden rakennepolitiikkaa, Kurvinen sanoo.

– Pidän tärkeänä sitä, että kuluvalla vaalikaudella saadaan maakunnallisiin itsehallintoalueisiin perustuva sote-uudistus valmiiksi ja ryhdytään rakentamaan aitoa maakunnallista itsehallintoa. Uudelle maakunnalliselle itsehallinnolle tulee siirtää tehtäviä valtion paikallis- ja keskushallinnosta. Olen erittäin motivoitunut olemaan mukana tässä historiallisessa uudistuksessa, hän jatkaa.

Kurvisen mukaan hallintovaliokuntaa voi kokonaisuudessaan nimittää sisäisen turvallisuuden valiokunnaksi.
Paikallis- ja aluehallinnon sekä rakennepolitiikan lisäksi hallintovaliokunta käsittelee muun muassa yleishallintoasioita, valtion henkilöstöpolitiikkaa, poliisi- ja pelastustointa, onnettomuustutkintaa, rajavartiolaitosta, ulkomaalaisasioita sekä kunta- ja kirkollisasioita.

Työtä riittää myös perustuslakivaliokunnassa, jonka tehtävänä on antaa oma lausuntonsa valiokunnan käsittelyyn tulevien lakiehdotusten ja muiden asioiden perustuslainmukaisuudesta sekä suhteesta kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Perustuslakivaliokunta valmistelee perustuslakia ja sen kanssa läheisessä yhteydessä olevaa lainsäädäntöä, kuten Ahvenanmaan itsehallintoa, vaali-, kansalaisuus-, kieli- ja puoluelainsäädäntöä koskevia asioita. Perustuslakivaliokunnassa käsitellään myös ministerivastuuasiat, valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen kertomukset sekä hallituksen toimenpidekertomus.

– Arvostan perustuslakivaliokunnan jäsenyyttä erittäin korkealle. Perustuslakivaliokunta on niin sanotusti eduskunnan kivijalkavaliokunta. Perustuslakivaliokunnan tehtävänä on valvoa, että politiikassa noudatetaan lakien lakia eli perustuslakiamme eikä kansalaisten perusoikeuksia loukata uusissa lakiesityksissä, Kurvinen painottaa.

Perustuslakivaliokunta ei ole puoluepoliittinen valiokunta, vaan se on oikeudellinen ja parlamentaarinen asiantuntijaelin. Perustuslakivaliokunta takaa eduskunnan pysymisen toiminnassaan oikeusvaltion tiellä.

Kurvinen toimii myös varajäsenenä tarkastusvaliokunnassa ja Kansaneläkelaitoksen (Kela) valtuustossa.

– Uskon, että pystyn valiokuntapaikoillani hyödyntämään lakimiehen ammattiani ja yli 10 vuoden kokemusta kunnallispolitiikasta. Näiden valiokuntieni asioiden lisäksi tulen tiimini kanssa erityisen aktiivisesti seuraamaan maatalous- ja elinkeinoasioiden kehittymistä, liikenne- ja viestintäpolitiikan toteutumista sekä koulutus- ja nuorisopolitiikkaa, Kurvinen tiivistää.

 

Jaa tämä ystävällesi