Antti Kurvinen

Kurvinen tukee Rengonharjun lentoaseman uutta alkua

Jaa tämä ystävällesi

Keskustan kauhavalainen kansanedustaja Antti Kurvinen kiittää eduskunnan valtiovarainvaliokuntaa Rengonharjun lentoaseman uudelle toimintamallille valtion vuoden 2016 budjettiin esitetystä 150 000 euron määrärahasta.

Säännöllinen reittiliikenne Seinäjoella sijaitsevalle, Rengonharjusäätiön omistamalle lentokentälle on päättynyt, mutta alueen yrittäjät ovat perustaneet yrityksen, joka ottaa vetovastuun lentoaseman ylläpidosta. Tarkoituksena on jatkaa toimintaa kokonaan uuden toimintakonseptin, ns. kevytlentoasemamallin pohjalta, jossa kaupalliselle ja yksityiselle lentoliikenteelle tuotetaan palvelut silloin, kun niitä tarvitaan. Tässä mallissa yksi lennonjohtaja voi operoida yhdestä toimipisteestä useita lentoasemia, joissa on vain vähän lentoliikennettä. Mallin arvioidaan tuovan säästöjä lentoaseman ylläpidossa ja palvelevan aiempaa paremmin elinkeinoelämän tarpeita. Laajempana tavoitteena on varmistaa Seinäjoen talousalueen kansainvälinen saavutettavuus ja siten elinkeinoelämän elinvoimaisuus.

– Määräraha Rengonharjun lentoaseman uudelle alulle on yli puoluerajojen ja yli hallitus-oppositio viivan tehdyn määrätietoisen työn tulosta. Uusi kevytlentokenttä voi toimia mallina muille Suomen maakuntakentille. Rengonharjun lentoasemaa tarvitaan edelleen muun muassa yrityselämän tilauslentoihin ja terveydenhuollon lentoihin. Olisi ollut vahinko koko maakunnalle, jos olemassa olevaa infraa olisi hävitetty, Kurvinen sanoo.

– Tulevaisuudessa on äärimmäisen tärkeää, että alueen yrityselämä ottaa lentoaseman kehittämisen omakseen. Toisaalta liikenneministeriön ja muun valtiovallan pitää ripeästi huolehtia siitä, ettei uuden toimintamallin startti esty liian byrokratian takia.

Kansanedustaja Kurvinen puhui aiheesta eduskunnan käsitellessä valtion ensi vuoden budjettia.

Jaa tämä ystävällesi