Antti Kurvinen

Kurvinen: Auttajiin kohdistuvaan väkivaltaan puututtava Suomessa tiukemmin

Jaa tämä ystävällesi

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kauhavalainen kansanedustaja Antti Kurvinen vaatii hallitukselta toimia pelastusalan ja ensihoidon henkilöstöön kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi ja kitkemiseksi. Kurvinen esitti näkemyksensä Seinäjoen vakinaisen palokunnan 80-vuotisjuhlassa pitämässä juhlapuheessaan.

– Valitettavasti Suomen ja maailman nopea muutos ovat tuoneet hyvän lisäksi myös erittäin huolestuttavia piirteitä suomalaiseen yhteiskuntaan. Yksi vastenmielisimmistä ja hälyttävimmistä ilmiöistä on ensihoitohenkilöstöön, hoitajiin ja pelastajiin kohdistuva väkivalta. Entistä useammin auttaja joutuu varsinaisen tehtävänsä ja siihen liittyvän paineen ja riskien lisäksi varautumaan keikalla tai ensiavussa tapahtuvaan päälle karkaukseen. Yli 90 % ensihoitajista kertoo kokeneensa fyysisen väkivallan uhkaa työssään. Tällainen ilmiö rapauttaa yhteiskuntamallimme peruskiviä monella tavalla, sanoo Kurvinen.

– Auttajiin kohdistuvan väkivallan taustalla ovat syventyneet syrjäytymisen ja päihteiden ongelmat sekä järjestäytyneen yhteiskunnan vastaisten ääriainesten nousu. Mielestäni hallituksen on puututtava kaikin keinoin tähän raukkamaiseen ilmiöön.

Ryhmän puheenjohtaja Kurvinen katsoo, että auttajien suojelemiseen tarvitaan työturvallisuuden parantamista. Erityisesti yhteistyöstä muiden viranomaisten – varsinkin poliisin – kanssa on huolehdittava ja mietittävä esimerkiksi vartijoiden oikeanlaista käyttöä. Kurvinen olisi valmis myös tarkastelemaan hoitajiin ja pelastajiin kohdistuvan väkivallan seuraamuksia.

– Mielestäni myös rikoslakia pitää tarkastella. On myös vakavasti harkittava rikoslain kiristämistä niin, että ensihoitajiin ja pelastajiin kohdistuvan väkivallan seuraamukset ovat uskottavia tekojen haitallisuuteen nähden. Tulee harkita erillisten kriminalisointien tekemistä tai muutoin huolehdittava, että auttajiin kohdistuvan väkivallan seuraamukset ovat samalla tasolla kuin poliisiin kohdistuvan väkivallan seuraukset, linjaa Antti Kurvinen.

Jaa tämä ystävällesi