Antti Kurvinen

Kurvinen: Alkutuotannon tuella merkittävää helpotusta turkiselinkeinolle ja muille maaseutuyrityksille

Jaa tämä ystävällesi

Tiedote 30.10.2020

Hallitus päätti torstaina 29.10. valtioneuvoston istunnossa alkutuotannolle suunnatusta väliaikaisesta tuesta. Tuki on tarkoitettu alalla toimiville, koronasta suoraan kärsineille yrityksille. Tuen kokonaissumma on 48 miljoonaa euroa.

Alkutuotannon tuella toimeenpannaan eduskunnan aikaisempien kustannustukien yhteydessä ilmaisemaa tahtoa, että myös maaseutuyritysten on päästävä tasapuolisesti mukaan kustannustukeen.

Kauhavalainen kansanedustaja, Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen on erittäin tyytyväinen tukipakettiin erityisesti alueen turkistuottajien puolesta.

– Meillä pohjalaiskunnissa, missä turkistuotannolla on merkittävä asema työllistämisessä ja verotulojen tuojina, koronakriisi on iskenyt voimalla. Turkistalouden tilanne on vaikeutunut erityisesti turkishuutokauppojen järjestämisen hankaloitumisesta johtuen, Kurvinen selventää.

Alkutuotannolle suunnatun tuen ehtoja uudistettiin siten, että tuen enimmäismäärää nostettiin aiemmasta 10 000 eurosta 80 000 euroon. Tuella voidaan näin ollen helpottaa aiempaa paremmin koronakriisistä kärsineitä yrityksiä, joiden tuotannon volyymit ovat suuria.

– Tuen ylärajan nosto helpottaa turkistuottajien tilannetta suuresti. Lisäksi nyt tehdyssä muutoksessa voidaan kiinteiksi kustannuksiksi hyväksyä mm. turkiseläinten hyvinvoinnin kannalta tärkeät rehukulut. Tämä on merkittävä työvoitto, mikä saavutettiin keskustalaisella määrätietoisella työllä koko alkutuotannon tilanteen helpottamiseksi.

– Erityiskiitokset tästä rahoituspaketista kuuluvat keskustalaisille maa- ja metsätalousministeri Jari Lepälle ja elinkeinoministeri Mika Lintilälle, Kurvinen sanoo.

Tuen alarajaa myös alennetaan 2 000 euroon aikaisemman 5 000 euron sijaan, mikä helpottaa erityisesti alkutuotannon pienempiä toimijoita. Nyt hyväksytyssä paketissa kustannusten seurantakausi alkaa vuoden 2019 heinäkuusta ja ulottuu 30.6.2021 asti. Uudistetuilla ehdoilla tuenhaku aukeaa 4.11., kun komission hyväksyntä muutoksille on saatu.

Lisätietoja: Antti Kurvinen p. 044 751 4257

Jaa tämä ystävällesi