Antti Kurvinen

Keskustan Kurvinen: Kokoomuksen valikoiva valinnanvapaus – sote-yrityksille kyllä mutta perheille ei

Jaa tämä ystävällesi

Keskustan varapuheenjohtaja, kauhavalainen kansanedustaja Antti Kurvinen hämmästelee kokoomuslaisten poliitikkojen reaktioita perhevapaauudistukseen. Rajuissa kannanotoissa Kokoomuksen vaikuttajat ovat vaatineet sellaisen mallin viemistä eteenpäin, joka olisi ainakin lyhyellä tähtäimellä leikannut tuloja suurimmalta osalta perheitä. Malli olisi myös heikentänyt kotona lasta hoitavan vanhemman kotihoidon tukea. Kokoomuslaiset ovat syytelleet Keskustan eduskuntaryhmää ja keskustalaista perheministeri Annika Saarikkoa.
Kurvinen hämmästelee, miten perinteisesti aina yksilönvapautta ja ihmisen valinnanvapautta puolustaneen Kokoomuksen poliitikoilla tuntuu olevan suurta halua heikentää vanhempien mahdollisuuksia hoitaa alle 3-vuotiaita lapsia kotonaan. Lisäksi kokoomuslaisilla tuntuu olevan voimakas halu päättää vanhempien puolesta, kumpi hoitaa lasta ja missä vaiheessa. Myös lasten vieminen mahdollisimman pienenä päiväkotiin perheen omista ajatuksista riippumatta tuntuu olevan tärkeää.

– Kokoomus profiloituu mieluusti Suomen politiikassa yksilönvapauden puolustajana. Kokoomus näyttääkin tukevan valinnanvapautta ja ihmisten vapauksia, kun kysymys on markkinoiden avaamisesta ja suuryritysten eduista. Valinnanvapautta kannatetaan alkoholipolitiikassa ja yksityisten terveysyritysten kohdalla. Kun tullaan valintoihin lastenhoidossa ja perheiden erilaisissa tilanteissa, kokoomuslainen valinnanvapaus loppuu, ihmettelee Kurvinen.

– Vaikuttaa siltä, että lasten kotihoidossa ja perhe-elämän kirjavien elämäntilanteiden huomioinnissa osa kokoomuspoliitikoista koukkaa yksilönvapauden osalta vasemmalta ojan kautta ohi.

Keskustan varapuheenjohtaja korostaa, että Suomessa on välttämätöntä toteuttaa uudistus perhevapaissa. Uudistuksen pitää kuitenkin tukea lapsiperheitä ja aidosti kannustaa erityisesti isiä käyttämään perhevapaita. Hyvää perhepolitiikkaa ei ole sellainen ratkaisu, jossa entisestään ajetaan pienituloisia lapsiperheitä ahtaammalle.

Kurvisesta vaikuttaa siltä, että kokoomuslaisten kriitikkojen ajattelun taustalla on vanhentunut käsitys suomalaisten äitien asemasta ja perheiden kyvystä tehdä omaleimaisia valintojaan.

– Suurin osa nuorista miehistä ja isistä haluaa ja haluaisi jäädä hoitamaan lasta kotiin, jos se vain taloudellisesti olisi mahdollista. Perheet ovat erilaisia ja erilaistuvat koko ajan. On huonoa politiikkaa pakottaa erilaiset perheet samaan muottiin. 2010-luvun perhepolitiikkaa ei voi tehdä 1970-lukulaisilla ihanteilla, joiden mukaan parasta politiikkaa on se, että äiti ja isä pääsevät äkkiä töihin hoitamasta lastaan, sivaltaa Antti Kurvinen.

Lisätietoja:

Antti Kurvinen, 044 751 4257

Jaa tämä ystävällesi