Antti Kurvinen

Keskustalaiset erittäin tyytyväisiä hallituksen panostuksista sisäiseen turvallisuuteen

Jaa tämä ystävällesi

Keskustan hallintovaliokuntaryhmä on erittäin tyytyväinen hallituksen päätöksestä lisätä resursseja sisäiseen turvallisuuteen. Hallitus päätti puoliväliriihessään, että poliisin määrärahoja nostetaan 25 miljoonaa euroa, rajavartiolaitoksen määrärahoja 5 miljoonaa euroa ja suojelupoliisin määrärahoja 2 miljoonaa euroa. Lisärahoituksella hallitus vahvistaa sisäisen turvallisuuden uhkien ennakointia, kansalaisten kriisinkestokykyä, turvaa turvallisuuspalveluiden perustason ja poistaa suorituskyvyissä ilmenneet keskeiset alueelliset puutteet.
 
– Keskusta on korostanut koko hallituskauden ajan, viimeksi eduskunnan hiljattain hyväksymässä sisäisen turvallisuuden selonteossa, että sisäisen turvallisuuden palveluista tulee huolehtia koko maassa. Hallituskauden alussa alkanut turvapaikanhakijakriisi sekä muuttunut turvallisuusympäristömme ovat osoittaneet, että viranomaisten resurssit alkavat olla liian ohuet. Nyt hallitus korjaa tilanteen ja osoittaa viranomaisille ne määrärahat, joita ne tarvitsevat tehtävistä selvitäkseen.
 
Keskustalaiset edellyttävät, että parhaillaan sisäministeriössä valmisteltavana olevassa sisäisen turvallisuuden strategiassa ja sen pohjalta laadittavassa toimenpideohjelmassa varmistetaan sisäisen turvallisuuden peruspalvelut koko maassa.  
 
– Sipilän hallituksen nyt päättämien määrärahalisäysten turvin voidaan paikata sisäisen turvallisuuden viranomaistoiminnoissa niitä puutteita, jotka aiheutuivat viime vaalikaudella tehdyistä suurista määrärahaleikkauksista.
 
Keskustan hallintovaliokuntaryhmään kuuluvat kansanedustajat Timo V. Korhonen, Elsi Katainen, Antti Kurvinen, Mikko Kärnä ja Juha Pylväs.
 
Lisätietoja:
Kansanedustaja Timo V. Korhonen p. 050 512 2238

Jaa tämä ystävällesi