Antti Kurvinen

EU:n suorien tukien lopulliset tasot vahvistettu vuodelle 2021

Jaa tämä ystävällesi

Maa- ja metsätalousministeriö
TIEDOTE

Hallitus vahvisti tänään EU:n kokonaan rahoittamien suorien viljelijätukien vuoden 2021 lopulliset tasot. Suoria tukia ovat perustuki, viherryttämistuki, nuoren viljelijän tuki sekä tuotantosidonnaiset palkkiot nautaeläimille, lampaille ja vuohille ja peltokasvipalkkio tietyille erikoiskasveille. Ruokavirasto aloittaa tukien maksun 9. kesäkuuta. EU:n suoria tukia vuodelta 2021 maksetaan yhteensä noin 517 miljoonaa euroa, josta iso osa on maksettu viime joulukuussa.

Nyt kesäkuussa maksetaan loppuerä eli noin viiden prosentin osuus perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän EU-tuesta sekä peltokasvipalkkiosta. Perustuki maksetaan vahvistetun tukioikeuden suuruuden perusteella. Tukioikeuden suuruus eteläisellä AB-tukialueella on nyt 122,47 euroa hehtaaria kohti ja pohjoisella C-tukialueella 106,13 euroa. Viherryttämistuen tukitaso on AB-alueella 74,08 euroa ja C-tukialueella 64,30 euroa hehtaarilta. Nuoren viljelijän EU-tuen tukitasoa laskettiin hieman. Se on koko maassa 80,60 euroa hehtaarilta.

Tuotantosidonnaiset palkkiot

Tuotantosidonnaisia palkkioita voidaan suorien tukien määrästä maksaa yhteensä 101,08 miljoonaa euroa, josta naudanlihantuotannolle 49,38 miljoonaa euroa, maidontuotannolle 32 miljoonaa euroa, lampaan- ja vuohenlihantuotannolle 2,8 miljoonaa euroa ja tietyille peltokasveille 16,9 miljoonaa euroa. Nautaeläinpalkkioista on joulukuussa 2021 maksettu noin 70 prosenttia ja peltokasvipalkkiosta noin 95 prosenttia. Lammas- ja vuohipalkkio maksetaan kokonaisuudessaan kesäkuussa.

Palkkioiden tasot on laskettu jakamalla kunkin toimenpiteen enimmäiseuromäärä lopullisella palkkiokelpoisella pinta-alalla tai tukivuoden keskimääräisellä eläinmäärällä. Nautaeläinten, lampaiden ja vuohien palkkiokelpoisuus perustuu eläinrekisterien tietoihin. Keskimääräinen eläinmäärä lasketaan siten, että eläinten hallinnassa olon aikana kertyneet palkkiokelpoiset päivät lasketaan yhteen ja saatu summa jaetaan 365:lla.

Ennen maksua kaikkiin EU:n suoriin tukiin tehdään ns. rahoituskurileikkaus. Leikattu osuus ohjataan kriisirahastoon, josta rahoitetaan EU:n yhteisiin maatalouspoliittisiin kriiseihin varautumista. Leikkausprosentti vahvistetaan vuosittain. Vuoden 2021 leikkaus on 1,658907 prosenttia. Vähennys tehdään EU:n rahoittamien suorien tukien yhteenlasketun määrän 2 000 euroa ylittävään osaan. Rahoituskurin vuoksi leikattu tuen määrä palautetaan viljelijöille seuraavana vuonna, jos kriisirahaston varoja ei käytetä. Lisäksi ennen maksua tehdään suorien tukien enimmäismäärän ylittymiseen liittyvä ns. lineaarinen eli suoraviivainen leikkaus.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
Erityisasiantuntija Auli Nurmi, p. 0295 162304
Erityisasiantuntija Pirjo Kuusela, p. 0295 162138
Neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 162248
Sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Jaa tämä ystävällesi