Antti Kurvinen

Ilkka: Eri yhtiöt voivat ajaa samalla radalla

Jaa tämä ystävällesi

Julkaistu Ilkassa 4.10.2017

\"\"

TEKSTI: AKI TAPONEN

Ministeri Anne Bernerin mukaan junaliikenteeseen ei tule alueellisia monopoleja.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) kumosi eduskunnan välikysymyskeskustelussa opposition pääväitteen, jonka mukaan henkilöjunaliikenteen kilpailutus johtaisi alueellisiin yksityisiin monopoleihin. Hallitus on päättänyt, että kilpailu avataan alueisiin ja palvelukokonaisuuksiin pohjautuvilla käyttöoikeussopimuksilla.
– Ne eivät takaa operaattoreille yksinoikeutta kilpailutetuille alueille. Samalla rataosalla voi toimia useita yrityksiä, Berner sanoi. Jyrki Kasvi (vihr.) myönsi, että hallituksen toiminnan arviointi on ollut vaikeaa. Hän syytti hallitusta siitä, että se oli aluksi salannut selvityksiä, joita oli teetetty päätöksenteon tueksi.
– Nytkin tilannekuva on epäselvä, sillä selvitykset ovat ristiriitaisia, ja VR:n tiedot on niistä poistettu. Jos oppositiolla on vääriä käsityksiä, se on johtunut tästä, Kasvi puolustautui. Opposition kärkiteemaksi keskustelussa tuli se, miten liikennettä saadaan lisää, jos uudet toimijat eivät investoi kalustoon ja raiteita ei rakenneta lisää.
– Hallituksen malli ei tuo lisää liikennettä, vaan sama markkina jaetaan uusien toimijoiden kesken, perusteli välikysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja Harry Wallin (sd.).
Uudistuksessa VR:n veturit ja vaunut siirtyvät valtion kalustoyhtiöön, josta operaattorit vuokraavat niitä. Markku Pakkanen (kesk.) muistutti, että VR on ostamassa uusia vetureita, joten kaluston määrä kasvaa. Ministeri Bernerin mukaan nykykalustoa myös seisoo, eikä se ole koko ajan käytössä.
– VR on vähentänyt liikennöintiä 10 prosenttia viimeisen kahden vuoden aikana. Jo sen edestä löytyy rataverkolta tilaa. EU:n arvion mukaan rataverkkomme käyttö on yksi Euroopan alhaisimpia, Berner perusteli. Pullonkauloja on Etelä-Suomen ruuhkaisilla radoilla, missä kilpailuttaminen lisäisi eniten matkustajia ja alentaisi lippujen hintoja. Berner ei osannut esittää investointien lisäämiseksi muuta kuin, että sitä pohditaan parlamentaarisessa työryhmässä.
– Rataverkkoon tarvitaan lisää investointeja riippumatta siitä, toimiiko henkilöliikenne monopolina vai kilpailuilla markkinoilla, Jukka Kopra (kok.) sanoi. Opposition huoleen hiljaisten junareittien kohtalosta Berner vastasi, että käyttöoikeussopimuksissa voi olla markkinaehtoisen liikenteen lisäksi osto- ja velvoiteliikennettä.
Vasemmisto ja osin vihreätkin pitivät henkilöjunaliikenteen kilpailuttamista esitetyllä tavalla ideologisena ratkaisuna. – Näyttää siltä, että kyseessä on hallituksen ideologinen hanke alistaa valtion omaisuutta kansainvälisten kermankuorijoiden käsiin, sanoi Jari Myllykoski (vas.). Hallituksen riveistä taas ihmeteltiin sitä, kuinka vihreät torjuvat kilpailutuksen, jolla lisättäisiin junamatkustusta ja hillittäisiin ilmastonmuutosta. – Te markkinoitte omaa puoluettanne joukkoliikenneystävälliseksi ja joustavien uusien toimintatapojen puolustajiksi. Nyt te laitatte kapuloita rattaisiin, jotta junaliikenteeseen ei saisi tehdä uudistuksia, Mirja Vehkaperä (kesk.) ihmetteli.
Uudessa mallissa myös seutukunnat ja maakunnat voivat järjestää paikallista tai alueellista junaliikennettä. Oppositiosta muistutettiin, että maakunnat saavat rahansa valtiolta, koska niillä ei ole verotusoikeutta. Harry Wallin (sd.) epäili, että maakuntamallilla on ostettu keskusta uudistuksen taakse. Liikenneministeri Bernerin perusajatus on se, että kun tarjonta lisääntyy, hinnat laskevat ja se lisää matkustajia. Näin on tapahtunut, kun linja-autoliikennettä on avattu kilpailulle.
– Meidän kaukojunissamme on nykyään kaksi miljoonaa matkustajaa vähemmän kuin oli vuonna 2008. VR:n nykyisessä toiminnassa nähtiin ongelmia yli puoluerajojen. Oppositio ei sinänsä vastustanut kilpailutusta, mutta näki toteutustavan vääränä. Berner korosti, että asioita pitää katsoa matkustajan eikä VR-Yhtymän ja sen osingon näkökulmasta.

Wallin: Kilpailun avaaminen ei tuo mitään lisäarvoa
TEKSTI: MARJA TYYNISMAA
Opposition välikysymyksen eduskunnassa esitellyt kansanedustaja Harry Wallin (sd.) sanoo, ettei suunnitelmissa oleva henkilöliikenteen kilpailun avaaminen tuo mitään lisäarvoa matkustajille. Hänen mielestään tilanne voi kääntyä jopa päinvastaiseksi. – VR:llä on velvoiteliikennettä, kuten yöjunat Kolariin ja Rovaniemelle. Mikäli liikenne kilpailutetaan, on yöjunat joko lakkautettava tai valtion on löydettävä lisää rahaa niiden ylläpitämiseen, Wallin sanoo. Ajatusta maakunnallisesta raideliikenteestä Wallin pitää mahdottomana. Hän kysyy, millä rahalla sitä pyöritettäisiin?
– Maakuntien rahat tulevat valtion budjetista, miksi ne pitäisi kierrättää maakuntien kautta, Wallin kummeksuu.
Miksi pitää? – Se on osa tätä ideologiaa, jossa annetaan ymmärtää, että maakunnille on syntymässä aiempaa laajempaa tarjontaa. Mikko Savolan ajatus Härmä–Ähtäri-junareitistä hirvittää, Wallin toteaa. Wallin kantaa huolta myös tavaraliikenteestä, jonka kustannusten hän uskoo kasvavan kilpailutuksen myötä. – Mikäli rautatiekuljetukset kallistuvat, vaikuttaa se meidän vientiteollisuuteemme. Metsä- ja kemian teollisuus ovat nousussa ja kuljetusmäärät kasvavat, eikä kaluston käyttö ole yh
tä tehokasta pienissä alueellisissa monopoleissa. Tästä ei puhu kukaan, hän harmittelee.
Välikysymyksen allekirjoittaneen RKP:n Mats Nylund muistutti keskustelun tarpeesta.
– Kilpailutusta ei ole helppo toteuttaa, sillä se vaatii rataverkon parantamista. Päärata Helsingistä Tampereelle on pullonkaula, ja sen kapasiteettia on lisättävä, hän totesi. Kokoomuksen Susanna Koski muistutti, että maakunnissa VR:n tämänhetkisistä ongelmista suurin on vaihtoehtojen puute. Siihen hän uskoo kilpailutuksen tuovan parannusta. – On aivan tyrmistyttävää, että RKP on mukana tällaisessa välikysymyksessä, Koski totesi.
–VR:ää ei näytä kiinnostavan poikittaisliikenteen järjestäminen. Kilpailun avauduttua kiskobussit olisivat mahdollisia, ja voisivat liikennöidä kaupunkien välillä, ehdotti sinisten Reijo Hongisto. Anna-Maja Henrikssonin (r.) mielestä pullonkaula on se, ettei kilpailulle ole edellytyksiä. – Viime vuonna suljettiin kolme asemaa Vaasa – Seinäjokiväliltä. Siellä olisi raiteet, mutta VR:ää ei huvita liikennöidä, muistutti Antti Kurvinen (kesk.). Maria Tolppanen (sd.) toi keskustelua arjen tasolle muistuttaessaan, etteivät näkövammaiset ja pyörätuolilla liikkuvat pysty ostamaan lippuja automaateista.

Jaa tämä ystävällesi