Antti Kurvinen

Keskustalaiset tyytyväisiä syyteoikeuden laajentamisesta: Kukaan ei saa kärsiä uhkailusta työssään

Jaa tämä ystävällesi

Tiedote 19.11.2020

Eduskunnan keskustalaiset lakivaliokunnan jäsenet, kansanedustajat Hanna Huttunen, Antti Kurvinen ja Jouni Ovaska pitävät hyvänä, että työntekijöiden ja julkista luottamustehtävää hoitavan henkilön laittomaan uhkailuun ollaan viimeinkin puuttumassa.

Tänään eduskunnalle annetun lainmuutosesityksen myötä jatkossa kenellä tahansa, esimerkiksi työnantajalla, on oikeus tehdä poliisille ilmoitus työntekijäänsä kohdistuneesta laittomasta uhkauksesta, jos rikoksentekijä ei kuulu työpaikan henkilöstöön. Tällaisesta rikoksesta on tulossa virallisen syytteen alainen, jolloin syyttäjä voi nostaa syytteen ilman uhrin suostumusta.

– Työtehtäviensä vuoksi laittoman uhkauksen uhriksi joutunutta ei jätetä enää oman onnensa nojaan. Tekijä voidaan jatkossa saattaa edesvastuuseen ilman, että uhri joutuisi itse olemaan aktiivinen hakiessaan oikeutta tai joutumasta painostuksen kohteeksi luopuakseen vaatimuksistaan.

Keskustalaiset muistuttavat, että ongelma on vakava ja laaja-alainen.

– Selvitysten mukaan esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla, opetustoimessa, oikeus- ja poliisihallinnossa, joukkoliikenteessä ja kaupanalalla työskenteleviin työntekijöihin ja virkamiehiin kohdistuva häirintä sekä väkivallalla uhkailu varsinkin sosiaalisen median välineissä on jatkuvasti kasvamassa. Samanlaisiin tilanteisiin ovat joutuneen myös mm. toimittajat, tutkijat sekä poliittiset päättäjät. Myös ns. maalittaminen, perättömät ilmiannot ja kantelut sekä ilkivalta ovat olleet lisääntymässä.

Huttusen, Kurvisen ja Ovaskan mielestä laittoman uhkauksen lisääntyminen kertoo kunnioituksen rapautumisesta kanssaihmisiä ja kansanvaltaisen yhteiskuntamme peruspilareita kohtaan.

– Emme saa luisua kohti anarkiaa, vaan huolestuttavalle kehitykselle on pantava stoppi.

Lisätietoja: kansanedustaja Hanna Huttunen, p. 050 514 3582

Jaa tämä ystävällesi