Antti Kurvinen

Vuosi ja 10 kuukautta ministerinä – 10 tärkeää saavutusta ministeriajalta

Jaa tämä ystävällesi

Tällä viikolla tuli kuluneeksi 1 vuosi ja 10 kuukautta siitä, kun tasavallan presidentti nimitti minut tiede- ja kulttuuriministeriksi. Tiede- ja kulttuuriministerinä ehdin toimia 11 kuukautta, jonka jälkeen ministeriö vaihtui maa- ja metsätalousministeriöön, kun minut nimitettiin maa- ja metsätalousministeriksi. Tässä tehtävässä olen nyt ollut myös 11 kuukautta.

Näiden ministerikuukausien aikana olen päässyt tekemään monia päätöksiä. Toisten päätösten vaikutukset ovat pieniä ja toisten suuria. Tehtyjen päätösten laittaminen järjestykseen on vaikeaa, mutta tässä olisi nyt listattuna mielestäni kymmenen tärkeää saavutusta ministeriajaltani.

  1. Harrastamisen Suomen malli. Harrastamisen Suomen mallissa jokaiselle lapselle ja nuorelle taataan mieluinen harrastus koulupäivän yhteyteen. Uskon, että tällä päätöksellä on kauaskantoisia vaikutuksia lasten ja nuorten hyvinvointiin.

  2. Veikkauksen varojen siirto valtion budjettiin. Aiemmin Veikkauusvoittovarat jaettiin tukena urheilulle, nuorisotyölle, tieteelle, taiteelle ja kulttuurille. Tämä on tarkoittanut sitä, että monen järjestön rahoitus on ollut riippuvainen siitä, kuinka paljon ihmiset uhkapelaavat. Veikkauksen varojen budjettiin siirtämisen jälkeen järjestöjen rahoitus tulee suoraan valtion budjetista, eikä se ole niin riippuvainen rahapelien tuotoista.

  3. Koulutuspaikkojen lisääminen maakuntiin. Tiede- ja kulttuuriministerinä vastasin myös korkeakouluista. Korkeakoulut ovat maakunnissa tärkeitä vetovoimatekijöitä. Maakuntien yritykset tarvitsevat osaavaa työvoimaa. Aloituspaikkojen lisäämisen myötä työvoimaa on paremmin saatavilla maakunnissa. Tällä puolestaan on maakuntien kasvua ja vetovoimaa edistävä vaikutus.

  4. Koronarajoitusten vaiheittainen purku. Tämän vaalikauden aikana Suomea ja koko maailmaa kohtasi koronapandemia, jolla oli suuri vaikutus ihmisten arkeen. Yhdessä vaiheessa lähes koko Suomi oli suljettu. Erityisen kovasti pandemia vaikutti kulttuuri-, urheilu- ja tapahtuma-alaan Suomen ollessa suljettu. Onneksi pandemia hellitti otettaan ja ihmiset pääsivät jälleen nauttimaan kulttuurista ja urheilusta sekä näillä aloilla työskentelevät ihmiset töihin.

  5. Kiinteistöveron palautus maatiloille. Saimme Euroopan komissiolta luvan helpottaa maatilojen ahdinkoa alentamalla kiinteistöveroa väliaikaisesti vuonna 2022. Verohelpotusta annettiin yhteensä 16 miljoonaa euroa. Maatilaa kohden verohelpotusta voitiin myöntää yhteensä 35 000 euroa. Päätöksellä on suuri vaikutus etenkin niille tiloille, jotka ovat tehneet investointeja, sillä kiinteistövero on suurimmillaan uusissa rakennuksissa.

  6. Suomen metsien puolustaminen EU:ssa. Olen aktiivisesti puolustanut Suomen metsiä Euroopan Unionissa. Virkamatkojeni yhteydessä olen tavannut lukuisia meppejä ja muita vaikuttajia, jotka ovat tekemisissä metsien kanssa. Olen pyrkinyt kertomaan heille suomalaisista metsistä ja metsien hoidosta. Monille nämä asiat ovat olleet vieraita. Konkreettisena tekoja metsien puolustamiseksi oli For Forest-ryhmän perustaminen yhdessä EU:n metsäisten maiden eli Slovenian, Itävallan ja Ruotsin kanssa. Ryhmän tarkoituksena on tiivistää yhteistyötä metsävaikuttamisessa ja tätä kautta saada metsäisten maiden ääni kuulumaan paremmin Euroopassa.

  7. Elintarvikemarkkinalain uudistaminen. Tällä uudistuksella parannettiin alkutuottajan asemaa ruokaketjussa ja edistettiin ruokaketjun sisäistä vuoropuhelua. Uudistus on askel oikeaan suuntaan. Tuottajille pitää saada lisää euroja ja meidän tulee edetä kohti reilumpaa kauppaa.

  8. Maatalouden ja vesiviljelyn määräaikaiset kustannustuet. Sähkön ja lannoitteiden hintojen nousu on ajanut maatiloja vaikeuksiin. Yhä useammalla tilalla on vaikeuksia selvitä nousseista kustannuksista. Määräaikaisella kustannustuella pyritään helpottamaan maatilojen ahdinkoa.

  9. Eläinten hyvinvointilaki. Edellä mainittu laki on ollut uudistettavana pitkään. Uusi eläinten hyvinvointilaki on merkittävä parannus niin tuotantoeläinten, kuin lemmikki- ja pieneläinten suojeluun ja hyvinvointiin. Uudistuksessa on kuitenkin huomioitu myös tuottajat. Vaikka vaatimukset tiukkenevat on niiden toimeenpanolle asetettu riittävän pitkät määräajat. Tämä takaa sen, että tuottajilla on aikaa sopeutua muutokseen, eikä se näin ollen aiheuta kohtuuttomia kustannuksia. Hyvinvoivat lemmikki- ja tuotantoeläimet ovat meidän kaikkien etu.

  10. Suden kannanhoidollisen metsästyksen edistäminen. Suden kannanhoidollista metsästystä viedään eteenpäin eduskunnan tahdon mukaisesti, kun metsästyslain 41a pykälän muutos hyväksyttiin eduskunnassa. Sudet kuuluvat metsiin, eivät ihmisten pihoille ja pelloille. Metsästyslain muutoksen myötä suden kannanhoidollinen metsästys tulee paremmin mahdolliseksi.

Lukuisia päätöksiä olen ministeriaikanani tehnyt. Maailma ei kuitenkaan ole tullut valmiiksi, vaan työ ja vaikuttaminen paremman Suomen puolesta jatkuu edelleen. 

Antti Kurvinen

Maa- ja metsätalousministeri

Jaa tämä ystävällesi